Windparken Zuid-AfrikaZuid-Afrika
Windparken Zuid-AfrikaZuid-Afrika
Windparken Zuid-AfrikaZuid-Afrika
Windparken Zuid-AfrikaZuid-Afrika
Project
Windparken
Opdrachtgever
Gibb / Vestas
Locatie
Zuid-Afrika

In de periode van 2012 - 2014 is in samenwerking met Gibb windpark Hopefield gerealiseerd. Dit windpark bestaat uit 37 windturbines van het type Vestas V100-1,8MW  met een ashoogte van 95 meter. ABT heeft voor dit project het funderingsontwerp verzorgd.

Het funderingsontwerp bestaat uit een op staal gefundeerde betonplaat. Het fundament heeft een diameter van 15,5 meter. Door gebruik te maken van geavanceerde 3D-modellen voor beton en grond is tot een zeer optimaal ontwerp gekomen. Daarbij zijn besparingen in beton en wapeningsstaal gerealiseerd tot hoeveelheden tot circa 30% in vergelijking met de standaard funderingsontwerpen.

Als deel van haar advisering heeft ABT tijdens de bouw kwaliteitsinspecties uitgevoerd en geadviseerd over de uitvoeringswijze. Daarbij is onder andere aandacht besteed aan het toe te passen betonmengsel. In samenwerking met lokale kennis en kennisinstellingen is een op maat geëngineerde betonmix samengesteld. De benodigde betonsterkte, duurzaamheid en verwerkbaarheid is daarbij in ogenschouw genomen. Het beton is op site in een zogenaamde batch-plant gemengd, waarbij deels gebruik is gemaakt van lokaal gewonnen grondstoffen.

Windpark Sere
In opdracht van Gibb is er in 2013 - 2014 in Koekenaap een windpark bestaande uit 46 windturbines van het type Siemens SWT-2.3-108 gerealiseerd. ABT heeft voor dit project het funderingsontwerp verzorgt.

Het funderingsontwerp bestaat uit een op staal gefundeerde betonplaat. Het fundament heeft een diameter van 20 meter. Door gebruik te maken van geavanceerde 3D-modellen voor beton en grond is tot een zeer optimaal ontwerp gekomen. Besparingen in beton en wapeningsstaal hoeveelheden tot circa 30% zijn daarbij gerealiseerd, in vergelijking met de standaard funderingsontwerpen.

Als deel van haar advisering heeft ABT tijdens de bouw kwaliteitsinspecties uitgevoerd en geadviseerd over de uitvoeringswijze. Daarbij is onder andere aandacht besteed aan het toe te passen betonmengsel. In samenwerking met lokale kennis en kennisinstellingen is een op maat geëngineerde betonmix samengesteld. De benodigde betonsterkte, duurzaamheid en verwerkbaarheid is daarbij in ogenschouw genomen. Het beton is op site in een zogenaamde batch-plant gemengd, waarbij deels gebruik is gemaakt van lokaal gewonnen grondstoffen.

Windparken Grassridge, Chaba en Waainek
In opdracht van Vestas is in 2013 - 2014 een drietal windparken bestaande uit in totaal circa 34 turbines van het type Vestas V112-3,0MW met een ashoogte van 84 meter gerealiseerd. ABT heeft voor dit project namens de windturbinefabrikant een review van het funderingsontwerp en overige civiele constructies verzorgt.

Voor deze drie projecten is door Zuid-Afrikaanse partijen een ontwerp uitgevoerd. In het kader van het contract tussen windturbinefabrikant en de eindklant is een review door een derde expert partij noodzakelijk.

ABT heeft de door de ontwerpende partij gemaakte ontwerpdocumenten en werkplannen beoordeelt op onder andere conformering aan de uitgangspunten, van toepassing zijnde normen en uitvoerbaarheid.

Foto's
Windpark Hopefield - Isolatie net gestort beton
Windpark Hopefield - Isolatie net gestort beton
Windpark Hopefield
Windpark Hopefield
Windpark Sere
Windpark Sere
Windpark Sere
Windpark Sere - Inbouwen van mantelbuizen
Deel dit bericht