WindparkHartel
WindparkSlufterdam
Project
Windparken
Opdrachtgever
Investment Engineering / Winvast / Siemens
Locatie
Rotterdam

Windpark Hartel
Tussen het Hartelkanaal en de snelweg A15 in Rotterdam verrijst in de periode 2010 - 2015 windpark Hartel II: acht windturbines met een ashoogte van 90 meter en een vermogen van drie MW per stuk. De fundering van Hartel II is een uitdaging, want de beschikbare ruimte is bijzonder beperkt. Een bestaande damwand vormt een andere complicatie. ABT heeft een speciaal funderingsontwerp ontwikkeld en verzorgt het kwaliteitstoezicht tijdens de bouw.

ABT ontwierp niet alleen het windturbinefundament, maar trad ook op als adviseur tijdens de aanbestedingsfase van de civiele werken. De werkzaamheden besloegen contractadvies, aannemersselectie, kostentechnisch advies en gunningsadvies. Tijdens de bouw monitort ABT de kwaliteit van het werk. De kwaliteitsinspecteur en de engineer werken in deze fase nauw samen. Dat heeft als groot voordeel dat er snel kan worden ingespeeld op eventuele problemen. Vanaf begin 2015 is Hartel II operationeel.

Windpark Dintelhaven
In opdracht van WinVast BV is voor windturbine Dintelhaven te Rotterdam door ABT een fundament ontworpen met een diameter van slechts 16,2 meter en een gemiddelde dikte van circa 2 meter. Het gaat om een Vestas V90- 3,0 MW met 100 meter ashoogte. Het fundament is gefundeerd op 30 stuks Vibropalen met een lengte van circa 28,5 meter. Gezien de grootte van de belastingen uit de turbine een scherp funderingsontwerp. Windpark Dintelhaven is eind 2008 in gebruik genomen. ABT was verantwoordelijk voor het funderingsontwerp, zowel constructief en geotechnisch, de bouwbegeleiding en het uitvoeren van kwaliteitsinspecties.

Windpark Slufterdam
Schadeonderzoek fundatie Slufterdam te Rotterdam

ABT heeft  in 2008 in opdracht van Siemens Nederland NV een constructief en geotechnisch schadeonderzoek verricht naar de schade aan een fundament op de Slufterdam te Rotterdam (Maasvlakte). De windturbine werd stopgezet doordat er plotselinge scheurvorming in het fundament geconstateerd werd. Om de schadeoorzaak vast te stellen werd een uitgebreid monitoringsprogramma opgezet waarbij het gedrag van het fundament onder verschillende belastingsituaties werd geregistreerd.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in reparatie van de scheurvorming en herstart van de turbine.

Om er zeker van te zijn dat het fundament zich op termijn ook goed zou houden is er een controleprogramma met regelmatige inspecties vastgesteld.

Foto's
Windpark Hartel
Windpark Hartel
Windpark Hartel - 3D Plaxis model
Windpark Hartel - Bestaande damwand met verankering
Windpark Hartel
Windpark Slufterdam
Schadeonderzoek
Deel dit bericht