Windpark Warns Friesland
Windpark Alexia Zeewolde
WindparkenBuren / Duiven / Vlaardingen
Project
Windparken
Opdrachtgever
Vattenfall / 2B Energy / VOF Kampenspolder / Yard Energy Group / Omgevingsdienst Rivierenland
Locatie
Nederland

In opdracht van Vattenfall is het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde gerealiseerd, bestaande uit 36 windturbines van het type RePower met een gezamenlijke capaciteit van 122 megawatt. Het windpark is een van de grootste windparken op land in Nederland. De bouw heeft tussen eind 2011 en begin 2013 plaatsgevonden.

Namens Vattenfall heeft ABT zich bezig gehouden met civieltechnisch kwaliteitsmanagement, welke bestond uit funderingen, wegen en kraanopstelplaatsen. Daarmee was ABT deel van de Vattenfall-projectorganisatie. De aannemer heeft het werk op basis van een Design & Construct contract uitgevoerd. De kwaliteitswerkzaamheden bestonden uit het beoordelen van ontwerpen en werkplannen van de aannemer en kwaliteitscontroles tijdens de uitvoering van de werken.

Windturbine 2B, Eemshaven
In opdracht van 2B Energy wordt er in Eemshaven één windturbine van het type 2B 6 MW als prototype geplaatst. Deze turbine is ontwikkeld als offshore turbine en wordt nu eerst op land geplaatst. Het bijzondere aan deze turbine is de vakwerkmast. Deze mast wordt op een drietal losse funderingspoeren geplaatst. ABT heeft voor dit project het funderingsontwerp, inclusief torenverankering, verzorgd.

Als deel van haar advisering voert ABT tijdens de bouw kwaliteitsinspecties uit en adviseert over de uitvoeringswijze. Daarbij is onder andere aandacht besteed aan het toe te passen betonmengsel. De benodigde betonsterkte, duurzaamheid en verwerkbaarheid is daarbij in ogenschouw genomen. 

Het funderingsontwerp bestaat uit een drietal ronde poeren, gefundeerd op palen. Elke poer heeft een diameter van 8 meter en rust op 18 palen type Vibro. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de aanwezigheid van een bestaande windturbine inclusief fundering welke zo lang als mogelijk in bedrijf moet blijven. Eventuele interacties met de bestaande constructie tijdens de uitvoering van de nieuwe fundaties zijn in het ontwerp onderzocht.

Naast de gebruikelijke wapeningsstaven zijn er tevens staalvezels in het betonblok toegepast. De combinatie van conventionele wapening en staalvezels maakt een kwalitatief hoogstaand ontwerp mogelijk. Ten opzichte van een normaal gewapende betonconstructie wordt scheurvorming in het beton beperkt en wordt de kans op bouwfouten gereduceerd. Bijzondere aandacht is besteed aan de verankering van de toren. Deze wordt verzorgt door voorspanankers. Daarbij is rekening gehouden met eventuele maatafwijkingen die in het fabrikageproces van de toren en de fundering kunnen optreden.

Windpark Warns
In opdracht van VOF Kampenspolder is er in 2014 in Warns (Friesland) een windpark bestaande uit een tweetal windturbines van het type Vestas V52-850 kW op 44 meter ashoogte gerealiseerd. ABT heeft voor dit project het funderingsontwerp verzorgt. Als deel van haar advisering heeft ABT tijdens de bouw kwaliteitsinspecties uitgevoerd. Daarbij is onder andere aandacht besteed aan het toe te passen betonmengsel. De benodigde betonsterkte, duurzaamheid, verwerkbaarheid en relatie met de staalvezels is daarbij in ogenschouw genomen.

Het funderingsontwerp bestaat uit een hybride gewapende betonconstructie op palen. Het fundament heeft een diameter van 8 meter en rust op 8 palen type Vibro. Naast de gebruikelijke wapeningsstaven zijn hier tevens staalvezels toegepast. De combinatie van conventionele wapening en staalvezels maakt een kwalitatief hoogstaand ontwerp mogelijk. Ten opzichte van een normaal gewapende betonconstructie wordt scheurvorming in het beton beperkt en wordt de kans op bouwfouten gereduceerd.

Windpark Buren, Duiven en Vlaardingen
In opdracht van Yard Energy Group / Omgevingsdienst Rivierenland zijn er in Buren in 2014 in totaal tien windturbines van het type Vestas V90-2MW met een ashoogte van 80 meter, ashoogte 105 meter en een V100-2,6MW op 80 meter ashoogte gerealiseerd. ABT heeft voor dit project namens de ontwikkelaar het kwaliteitstoezicht op de door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden verzorgt. Het funderingsontwerp is voor dit project door een derde partij uitgevoerd. ABT heeft tijdens de bouw kwaliteitsinspecties uitgevoerd en geadviseerd over de uitvoeringswijze van fundaties, wegen en kraanopstelplaatsen. Het doel van de kwaliteitscontroles die ABT uitvoert voor de opdrachtgever is om als onafhankelijke deskundige partij een aanvullend oordeel te geven over de geleverde kwaliteit van de werken. Door risicogestuurde gerichte inspecties kan een voldoende beeld worden verkregen voor een oordeel over de geleverde kwaliteit.

Foto's
Windpark Alexia Zeewolde
Windturbine Eemshaven
Voorspanankers
Windturbine Eemshaven
Windpark Warns Friesland
Windpark Warns
Controle betonmortel met staalvezels
Windpark Warns Friesland
Windparken Buren / Duiven / Vlaardingen
Deel dit bericht