Windpark Oostpolderdijk bij Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl
Project
Windpark Oostpolderdijk bij Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl
Opdrachtgever
RWE Windpower Netherlands B.V. (voorheen: innogy Windpower Netherlands)
Locatie
Oostpolderdijk Eemshaven
Projectomvang

0,7 km

Doorlooptijd
2018 - 2020

Als meekoppelkans bij Dijkversterking Eemshaven – Delfzijl ontwikkelt RWE Windpower Netherlands (voorheen: innogy Windpower Netherlands) het windpark Oostpolderdijk: 3 windturbines op de zeedijk ten zuiden van Eemshaven. Een unieke uitdaging waar geen standaard aanpak voor bestaat. Plaatsen van windturbines op een dijk is nog steeds een beladen onderwerp, maar de energietransitie noopt tot het oppakken van nieuwe kansen. Samen met Arcadis, Adcim en ons dochterbedrijf WindBase hebben we dit project voor RWE Windpower Netherlands weten te realiseren.

De grootste opgave was het borgen van de waterveiligheid, zowel tijdens de bouw als in de exploitatiefase. Een complex project doordat de uitvoering van de dijkversterking niet belemmerd mocht worden, door de beperkte beschikbare werkruimte en doordat door de verwekingsgevoelige ondergrond aardbevingen kunnen optreden. Daarnaast dienden we twee totaal verschillende werelden bij elkaar te krijgen: waterveiligheid en turbineleveranciers. ABT heeft hierbij een duidelijke brugfunctie kunnen vervullen.

Rol ABT

Een op staal gefundeerde windturbine met vrijstaande CSM-panelen als grondverbetering; ons doorslaggevende idee in een intensief en innovatief ontwerpproces voor dit windpark. Een traditionele paalfundering was niet gewenst vanwege de horizontale vervorming die de dijk ondergaat tijdens een aardbeving. Om zowel aan de eisen van de turbineleverancier te kunnen voldoen en de waterveiligheid te kunnen garanderen, lag de oplossing in een fundament op staal (d.i. het betonnen fundament ligt koud op de grond) met een grondverbetering om de verwekingsgevoelige laag te ontzien. De grondverbetering hebben we gerealiseerd middels een tiental vrijstaande en ongewapende CSM-panelen (d.i. grond gemengd met cement) per fundament. Het betonnen fundament ligt hier los op! Bodembouw heeft de CSM-panelen vervaardigd. Een dergelijk innovatief ontwerpproces verloopt met pieken en dalen, zo eerlijk moeten we zijn, hetgeen onze creativiteit tot het uiterste dreef. Maar de beloning van de betrouwbaarheid van ons ontwerp is uiteindelijk een positief ENW-advies!

Naast het funderingsontwerp en het toetsen van de stabiliteit van de dijk hebben we onze opdrachtgever ondersteund in talrijke bijkomende zaken als hemelwaterafvoer, kraan-opstelplaatsen of kwaliteitsinspecties tijdens de uitvoering van het fundament en turbineonderdelen. Gedurende een jaar hebben we RWE Windpower Netherlands intensief bijgestaan tijdens de uitvoering. Hierbij zat het team tijdelijk zelfs op locatie om de samenwerking met de aannemer te bevorderen. Geheel conform onze filosofie: hoogwaardige theoretische berekeningen borgen met pragmatische ondersteuning in de uitvoering. Voor ons was dit een project waarbij we ultiem integraal konden ontwerpen: dijkveiligheid, geotechniek, constructief en windenergie. 

Na een voorspoedig verlopen uitvoering krijgen we nu nog de kans om de fundatie en ondergrond een jaar lang te monitoren in de exploitatiefase ter verificatie van het ontwerp. Kortom: een prachtig project!

Beeld header: © Waterschap Noorderzijlvest

Foto's

© Waterschap Noorderzijlvest
Deel dit bericht