VredenburgknoopUtrecht
VredenburgknoopUtrecht
Project
Vredenburgknoop
Opdrachtgever
Gemeente Utrecht
Architect
Studio SK
Locatie
Utrecht
Doorlooptijd
2010 - 2015

Utrecht heeft een nieuw Stationsgebied gebouwd. Dat was nodig, want er was sprake van een combinatie van achterstallig onderhoud, verloedering, een toenemend aantal reizigers en inwoners én een behoefte om het water weer terug in de singel te krijgen. Het Masterplan Stationsgebied heeft al die uitdagingen in één keer opgelost.

Vredenburgknoop
Belangrijk onderdeel van het plan was de 'Vredenburgknoop', een centraal punt in de singelstructuur rond de oude stadskern. Hier wordt de waterstructuur van de Catharijnesingel hersteld en komt een aansluiting op de Leidsche Rijn. Een bruggenknoop in de vorm van een driehoek verbindt het stationsgebied met de historische binnenstad. Zowel langzaam en snel verkeer als Hoogwaardig Openbaar Vervoer passeren de knoop.

Rol ABT
ABT bewaakte in opdracht van de gemeente Utrecht de constructieve veiligheid van het grote aantal deelprojecten van de Vredenburgknoop door dagelijks toezicht te houden. ABT stond de stad bij in discussies met verschillende partijen, toetste stukken van derden, onderzocht de onderlinge beïnvloeding van de projecten en verzorgde de communicatie met Gebouwbeheer Utrecht. Daarnaast heeft ABT het bestek geschreven voor de vijf bruggen en de twee tunnels die gezamenlijk de Vredenburgknoop vormen. Ook heeft ABT de constructieve advisering verzorgt en de berekeningen uitgevoerd voor de tunnel die toegang biedt tot de parkeergarage. 

Fasering
De Project Organisatie Stationsgebied (POS) is opdrachtgever voor de bruggen, Corio heeft voor de tunnel getekend. POS en Corio hebben gekozen voor een geïntegreerd ontwerp: de bruggen van de knoop aan de noordzijde rusten op de Corio-tunnel, die zo de rol van landhoofd voor de bruggen vervult.

ABT werkte de bruggen en tunnel tot in detail uit. Bijzondere aandacht besteedde ABT aan de fasering van het project, zodat ook tijdens de aanleg elke dag 2.500 bussen de knoop veilig kunnen passeren. 

Afbeelding: Vredenburgknoop_Utrecht_ABT_intekst
Vredenburgknoop in Utrecht
Foto's
Deel dit bericht