VijzelgrachtAmsterdam
VijzelgrachtAmsterdam
VijzelgrachtAmsterdam
Project
Vijzelgracht
Opdrachtgever
Schadebureau Noord/Zuidlijn
Locatie
Amsterdam
Doorlooptijd
2008 - 2015

Met de Noord/Zuidlijn breidt Amsterdam het metronet met bijna tien kilometer uit. De aanleg was niet omstreden: tegenstanders wezen op hoge kosten, overlast en mogelijke schade. Hoewel Amsterdam alles uit de kast heeft gehaald om schade te voorkomen, deden zich bij de bouw van station Vijzelgracht toch verzakkingen voor.

Tijdens het afgraven van de bouwput voor station Vijzelgracht bleek dat de grondkeringen niet gronddicht waren. Op 18 juni 2008 ontstonden lekkages. Daarbij spoelde ook buiten de bouwput zand weg uit de laag waarop de palen onder de panden Vijzelgracht 24 en 26 zijn gefundeerd. Dit leidde tot een verzakking. Deuren klemden, ruiten sprongen en in de gevels ontstonden scheuren. De panden zijn direct ontruimd en voorzien van stutten om instorting te voorkomen. Omdat de houten palen slechts een beperkte draagkracht hadden, bleven de panden versneld zakken. Compensation grouting nam ook dit probleem weg.

Veilig en recht
De 17e-eeuwse woningen, naar een ontwerp van de bekende architect Philip Vingboons, hebben de rijksmonumentale status. Ze moesten constructief weer veilig gemaakt worden en de ontstane scheefstand moest worden hersteld. In opdracht van het Schadebureau Noord/Zuidlijn verzorgt ABT de technische begeleiding van het funderingsherstel. Daarvoor heeft ABT onder andere een vijzelconstructie en de funderingsconstructie ontworpen, een monitoringsplan uitgewerkt en een risicoanalyse gemaakt. Recent kreeg ABT de opdracht om de bouwaanvraagstukken te verzorgen en een kostenraming en contractstukken voor de aannemers te maken. Door een integrale aanpak tussen de adviesgroepen bouwkunde, constructies, civiele techniek en bouwmanagement kan ABT dit in korte tijd doen.

Inwendig heien
Funderingsherstel en vijzelwerk zijn precisiewerk en niet vrij van risico’s. Het monitoringsplan en bewaking tijdens de uitvoering van de herstelwerkzaamheden moeten de kans op nieuwe schade minimaliseren. Door de keuze voor een inwendig geheid paalsysteem kan een goede kwaliteitscontrole plaatsvinden. Dit vereist wel gespecialiseerd uitvoeringstoezicht en monitoring van trillingen. Tijdens het heien en vijzelen worden vervormingen aan panden en belendingen nauwlettend gevolgd. 

Foto's
Deel dit bericht