Project
Tergooi
Architect
Wiegerinck
Locatie
Hilversum
Projectomvang

Compact ziekenhuis van ca. 58.000m2

Doorlooptijd
2019-2022

De nieuwbouw: In één keer klaar!

30 september 2019 was het dan zo ver. Na een lange ontwerpfase is de start van de bouw van het nieuwe Tergooi in Hilversum begonnen. Het wordt een ziekenhuis voor de gehele Gooi- en Vechtstreek.

Nadat zij allen op een knop drukten, kwam er een hoop licht en kabaal en ging een gigantische boor aan het werk. De eerste paal betekende niet alleen de start van de bouwfase, maar ook het einde van de bouwteamfase. Deze fase begon direct nadat BAM op 18 december 2018 de bouwteamovereenkomst had getekend. Met Tergooi, Wiegerinck architecten, adviseurs en BAM Bouw en Techniek is de bouwteamfase onder leiding van ABT afgesloten.

Het oorspronkelijke plan voor de nieuwbouw was bouwen in twee fases. Dat was een goed plan, maar sinds begin 2019 was het idee om het nog beter te maken, sneller en goedkoper. Er werd daarom een nieuw plan gemaakt om de nieuwbouw in één keer te realiseren. In april 2019 gaven de banken toestemming aan Tergooi om het nieuwe plan uit te voeren. Dat was heel goed nieuws, want het betekent dat het nieuwe ziekenhuis in Hilversum in 2022 klaar is.

Meer tijd voor de patiënt

Het nieuwe ziekenhuis staat in een gezonde, groene omgeving, ofwel een healing environment, is compact, duurzaam en klaar voor de toekomst. Omdat we in één keer bouwen in plaats van in twee fases, is het niet nodig om de huidige gebouwen te renoveren.

Compact met ruimte

Het wordt een compact ziekenhuis van ca. 58.000m2 omdat we in de toekomst alsmaar minder ruimte nodig hebben. We maken meer en meer gebruik van digitale consulten en steeds meer zorg vindt plaats buiten de muren van het ziekenhuis. Een compact ziekenhuis is slim ingedeeld. Zo bouwen we standaard poliklinieken en verpleegafdelingen die we flexibel kunnen gebruiken. De gebouwen zijn ruimtelijk en licht en door de patio in het midden zijn ze van alle kanten omringd door groen.

De gebouwen

Het nieuwe ziekenhuis bestaat uit vier bouwdelen. In deze bouwdelen komt onder meer de acute en intensieve zorg, waaronder de spoedeisende hulp, huisartsenpost, de intensive care, de operatiekamers en hartkatheterisatiekamer.

In het meest rechter bouwdeel D komt de hoofdentree, het restaurant, de dagbehandeling, de scopie-afdeling en de gespecialiseerde oncologiezorg. De klinieken (inclusief kraam- en verlosafdeling en moeder- en kindcentrum), de psychiatrische afdeling en de poliklinieken zijn verdeel over drie bouwdelen.

Planning

Vanaf september 2019 zijn we gestart met de bouw van bouwdelen A, B, C en D. We verwachten dat Tergooi eind 2022 het gehele ziekenhuis in gebruik kan gaan nemen. Alle functies zijn dan vanaf 2023 in Hilversum gevestigd en vervolgens zal Tergooi de Locatie Blaricum sluiten.

Video: stand van zaken begin mei 2020 nieuwbouw Tergooi Ziekenhuis. Met dank aan Wiegerinck voor de artist impressions.


Rol ABT

Er is met elkaar hard gewerkt om een plan te maken dat aansluit bij de wensen van Tergooi. ABT is in deze verantwoordelijk voor het contractmanagement en de bouwdirectie.

Deel dit bericht