Project
Tergooi
Architect
Wiegerinck
Locatie
Hilversum
Projectomvang

Compact ziekenhuis van ca. 58.000m2

Doorlooptijd
2019-2023

De nieuwbouw: in één keer klaar!

Na een lange ontwerpfase startte de bouw van het nieuwe Tergooi in Hilversum eind 2019; een ziekenhuis voor de gehele Gooi- en Vechtstreek. De eerste paal betekende niet alleen de start van de bouwfase, maar ook het einde van de bouwteamfase. Deze fase begon direct nadat BAM (eind 2018) de bouwteamovereenkomst had getekend. Met Tergooi, Wiegerinck architecten, adviseurs en BAM Bouw en Techniek is de bouwteamfase onder leiding van ABT afgesloten.

Het oorspronkelijke plan voor de nieuwbouw was bouwen in twee fases. Dat was een goed plan, maar sinds begin 2019 was het idee om het nog beter te maken, sneller en goedkoper. Er werd daarom een nieuw plan gemaakt om de nieuwbouw in één keer te realiseren. In april 2019 gaven de banken toestemming aan Tergooi om het nieuwe plan uit te voeren. 

Meer tijd voor de patiënt

Het nieuwe ziekenhuis staat in een gezonde, groene omgeving, ofwel een healing environment, is compact, duurzaam en klaar voor de toekomst. Omdat in één keer gebouwd wordt in plaats van in twee fases, is het niet nodig om de huidige gebouwen te renoveren.

Compact met ruimte

Het wordt een compact ziekenhuis van ca. 58.000m2 omdat in de toekomst alsmaar minder ruimte nodig is. Er is sprake van meer en meer digitale consulten en steeds meer zorg vindt plaats buiten de muren van het ziekenhuis. Een compact ziekenhuis is slim ingedeeld. Zo ontstaan standaard poliklinieken en verpleegafdelingen die flexibel te gebruiken zijn. De gebouwen zijn ruimtelijk en licht en door de patio in het midden zijn ze van alle kanten omringd door groen.

De gebouwen

Het nieuwe ziekenhuis bestaat uit vier bouwdelen. In deze bouwdelen komt onder meer de acute en intensieve zorg, waaronder de spoedeisende hulp, huisartsenpost, de intensive care, de operatiekamers en hartkatheterisatiekamer.

In het meest rechter bouwdeel D komt de hoofdentree, het restaurant, de dagbehandeling, de scopie-afdeling en de gespecialiseerde oncologiezorg. De klinieken (inclusief kraam- en verlosafdeling en moeder- en kindcentrum), de psychiatrische afdeling en de poliklinieken zijn verdeeld over drie bouwdelen.

Planning

De bouw van het kernziekenhuis is in volle gang. Ingebruikname staat gepland in Q2-2023. Ook is de aanbesteding van de parkeergarage met ruim 1.000 parkeerplaatsen gestart (start bouw: eind 2021). De garage moet gereed zijn voor ingebruikname van het ziekenhuis en het X-gebouw. Tergooi heeft financieel niet de mogelijkheid om zelf te investeren in het X-gebouw. Een externe belegger financiert het gebouw en Tergooi huurt het terug voor 20 jaar. Hiermee heeft Tergooi op de lange termijn flexibiliteit in haar vastgoedportefeuille. De bouwstart van het X-gebouw staat gepland voor half 2021 en de ingebruikname moet samenvallen met ingebruikname van het kernziekenhuis aangezien hier een aantal medisch specialistische functies in komen die nu in Blaricum zijn gehuisvest (o.a. oogheelkunde, kaakchirurgie en dermatologie). Alle functies zijn dan vanaf 2023 in Hilversum gevestigd en vervolgens zal Tergooi de Locatie Blaricum sluiten.

Rol ABT

Er is met elkaar hard gewerkt om een plan te maken dat aansluit bij de wensen van Tergooi. ABT is in deze verantwoordelijk voor het contractmanagement en de bouwdirectie.

Video: stand van zaken begin mei 2020 nieuwbouw Tergooi Ziekenhuis. Met dank aan Wiegerinck voor de artist impressions.

 

Video: stand van zaken begin februari 2021 nieuwbouw Tergooi Ziekenhuis.

 

Foto: status bouw op 1 april 2021

Deel dit bericht