Stadskantoor ZwolleZwolle
Stadskantoor ZwolleZwolle
Project
Stadskantoor Zwolle
Opdrachtgever
Gemeente Zwolle
Architect
De Twee Snoeken
Locatie
Zwolle
Doorlooptijd
mei 2014 - mei 2015

De Gemeente  Zwolle voert vanaf 2014 Het Nieuwe Werken in, met een noodzakelijke aanpassing van de huisvesting in het Stadskantoor als onderdeel hiervan. Bij de invoering van Het Nieuwe Werken werden tevens andere onderdelen van de gemeentelijke organisatie in het gebouw opgenomen en kwam GBLT als externe huurder in het stadskantoor. Dit had consequenties voor de functionaliteit van het gebouw en de publieksfuncties.

Bijzonder aan dit project is de korte doorlooptijd, waarbij in één stap van voorlopig ontwerp naar uitvoering is gegaan. Dit werd mogelijk door een gefaseerd ontwerp- en uitvoeringstraject, welke integraal is afgestemd en geoptimaliseerd met de verhuisbewegingen van de Gemeente Zwolle. Het project is aanbesteed op basis van een calculatiemodel, waarbij de elementprijzen van het grootste deel van het project vastlagen. Vervolgens is het project vanaf voorlopig ontwerp in bouwteam uitgewerkt tot uitvoering gereed niveau.

In uitvoering werd gestart met de relatief eenvoudige kantoorverdiepingen, met de complexere publiekshal als laatste fase. Tijdens de uitvoering bleef het gebouw volledig in gebruik. In ontwerp en uitvoering werd gewerkt met een taakstellend budget voor de uitvoering en met een bonusfonds als financiële buffer. Door optimale samenwerking werd de buffer in de eerste fases groter zodat in de laatste fase binnen het taakstellend budget extra kwaliteit kon worden toegevoegd. Dit maakt de vernieuwde publiekshal het visitekaartje van de Gemeente Zwolle, waarbij optimale interactie tussen bestuur en burgers mogelijk wordt gemaakt.

Bepalend voor het succes van dit project waren de samenwerking en de korte lijnen tussen de verschillende partijen. Zonder omslachtige overlegstructuur werkten ontwerpers, uitvoerende partijen en gebruikers gezamenlijk aan de uitwerking van het ontwerp. Juist door deze korte lijnen kon er vanuit vertrouwen worden gewerkt.                                                     

ABT organiseerde en bewaakte het ontwerp- en uitvoeringstraject en verzorgde de contracten, het kostenmanagement en het installatieadvies. 

Foto's
Deel dit bericht