Spoorbrug ZuidhornZuidhorn
Project
Spoorbrug Zuidhorn
Opdrachtgever
ProRail
Locatie
Zuidhorn
Projectomvang

Boogbrug met vrije overspanning van 160 m en 200 m totale lengte

Doorlooptijd
Begin 2016 – begin 2018

In Zuidhorn wordt een spoorbrug gerealiseerd over het Van Starkenborghkanaal. Het doel is om de vaarweg Lemmer-Delfzijl te verbeteren. Door de vaarweg te verdiepen en te verbreden, is de vaarweg straks vlot en veilig te bevaren door schepen van CEMT-klasse Va en de vierlaagse containervaart. De enkelsporige boogbrug – met een vrije overspanning van 160 m en een totale lengte van 200 m – wordt gebouwd in opdracht van ProRail. ProRail heeft dit project, met een architectonisch referentieontwerp, als een design&construct project in de markt gezet.

Technische uitdaging
De brug bestaat uit twee stalen bogen die vast verbonden zijn met de stalen hoofdliggers. De beide bogen zijn ingeklemd in zware betonnen funderingspoeren. Deze poeren zijn opgebouwd uit een 4 meter dikke onderwaterbetonlaag met daarop een gewapend betonblok met een dikte van 5 meter. De technische uitdaging bestond uit het ontwerpen van de integrale brugconstructie. Dat wil zeggen: de staalconstructie gecombineerd met de op staal gefundeerde betonpoeren en de op palen gefundeerde hooggelegen landhoofden.  De staalconstructie bestaat volledig uit enkelvoudig gekromde vlakken. Hierbij stellen strakke toleranties hoge eisen aan het buig- en snijwerk. In de combinatie van vormgeving – variërende radius en plaatdiktes van 50 mm – en de lengte en breedte van het plaatwerk, wordt de technische grens opgezocht.

Tijdpad
Begin 2016 is gestart met de werkzaamheden aan de spoorbrug. De brug wordt in juli 2017 ingevaren. De treinen rijden dan nog over de oude brug. In oktober volgt de aansluiting van het spoor op de nieuwe brug en de sloop van de oude brug. Begin 2018 vindt de aanleg van de wegen plaats.

Rol ABT
ABT is tijdens dit project onder meer verantwoordelijk voor het tenderontwerp, de engineering van het definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp voor de brugconstructie, de fundering en de aardebaan.

Overige betrokken partijen
ProRail: opdrachtgever
Max Bögl: aannemer
SSF (München): als onderaannemer van ABT

Deel dit bericht