Sint Nicolaas LyceumAmsterdam-Zuid
Sint Nicolaas LyceumAmsterdam-Zuid
Sint Nicolaas LyceumAmsterdam-Zuid
Project
Sint Nicolaas Lyceum
Opdrachtgever
Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam
Architect
DP6
Locatie
Amsterdam
Projectomvang

12.000 m2 bvo

Doorlooptijd
2008 – 2012

Het St. Nicolaaslyceum is een school met extra aandacht voor sport en cultuur. Het nieuwe gebouw van het Sint Nicolaaslyceum ligt aan de Zuidas, op de grens van het Beethovengebied en het Beatrixpark. Dit stedelijk ontwikkelingsgebied kenmerkt zich door hoge ambities op het vlak van duurzaamheid. De school deelt deze ambities en deze zijn dan ook integraal door het ontwerpteam meegenomen vanaf de eerste fasen van het ontwerpproces.

Compact en flexibel
Het ontwerp van DP6 is een compact gebouw met zes lagen, omgeven door een bandvormige gevel met afgeronde hoeken. De compactheid komt enerzijds voort uit de locatie, op dure grond vlak naast (toekomstige) hoofdgebouwen van multinationals als Akzo Nobel, anderzijds uit de duurzaamheidsaspecten, waarbij een volume met een laag geveloppervlak energiezuinig verwarmd kan worden.

Door een integrale benadering van architectuur, functionaliteit, constructie, installatie en bouwfysica is een zeer compact, duurzaam, flexibel en optimaal onderwijsgebouw ontworpen. Door het uitgangspunt van een modulair grid, een open casco en verplaatsbare binnenwanden is een flexibel gebouw ontstaan, dat zowel in het dagelijks gebruik als in toekomstige wijzigingen in onderwijsvisie of zelfs functie aanpasbaar is. De techniek en inrichting zijn daarmee zonder breekwerk aan te passen aan een veranderend ruimtegebruik.

Rol ABT
ABT was bij de nieuwbouw van de school betrokken als constructief en geotechnisch adviseur.

Deel dit bericht