Scholen Combinatie DelflandDelft
Scholen Combinatie DelflandDelft
Project
Scholen Combinatie Delfland
Opdrachtgever
Gemeente Delft
Architect
DP6
Locatie
Delft
Projectomvang

7.750 m2 bvo

Doorlooptijd
2015 - 2017

Aan de toekomstige Ireneboulevard in Nieuw Delft wordt de nieuwbouw voor Scholencombinatie Delfland - met daaraan gekoppeld een sporthal – gerealiseerd door aannemer Slokker Bouwgroep B.V. De school krijgt uitstekende faciliteiten voor het verzorgen van VMBO onderwijs in techniek, verzorging en commercie. Het nieuwe onderwijsgebouw van ca. 7.750 m2 is ontworpen door het Delftse architectenbureau DP6.

SC Delfland is naar verwachting eind 2016 gereed. Leerlingen, docenten en andere gebruikers van de school nemen vanaf het eerste kwartaal van 2017 intrek in het nieuwe gebouw. Scholencombinatie Delfland telt nu ongeveer 500 leerlingen. De nieuwbouw van de school is toegerust op 550 tot 600 leerlingen.

DP6

Frisse scholen
SC Delfland maakt onderdeel uit van het Frisse Scholenproject dat streeft naar een lager energieverbruik en een beter binnenmilieu op scholen. Een slecht binnenmilieu in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid van leerlingen en onderwijzend personeel, en op hun leerprestaties en functioneren. Het gebouw krijgt daarom een duurzaam warmtesysteem en gaat zo mee met de duurzaamheidsambities. De luchtkwaliteit van het gebouw voldoet aan Frisse Scholen klasse B met een beperkte hoeveelheid aan retourkanalen.

Rol ABT
Voor SC Delfland is ABT verantwoordelijk geweest voor de bouwfysica, installaties, constructies en geotechnische advisering. Verder heeft ABT de duurzaamheidsambitie in de schetsontwerpfase vormgegeven met behulp van een workshop waaraan de gemeente, gebruiker, architect en hoogheemraadschap hebben deelgenomen.

Foto`s
DP6
DP6
DP6
Deel dit bericht