Saxion HogeschoolDeventer
Saxion HogeschoolDeventer
Project
Saxion Hogeschool
Opdrachtgever
Saxion
Architect
IAA Architecten
Locatie
Deventer
Projectomvang

5.000 m² bvo

Doorlooptijd
2011 - 2012

Samen met IAA Architecten in Enschede en ingenieursbureau Arup in Amsterdam heeft ABT de uitbreiding van de Saxion Hogeschool in Deventer ontworpen. Het project is volgens Building Information Modelling (BIM) tot stand gekomen, waarbij de architect en ABT samenwerkten in hetzelfde tekenmodel. Het ontwerp voor het op zichzelf staande gebouw speelt in op de hoge duurzaamheidsambitie van de opdrachtgever.

Als stabiliteitsvoorzieningen in lengte- als dwarsrichting dienen drie prefab betonnen kernen. De constructie uit dragende prefab betonnen gevelelementen met klimaatvloeren kenmerkt zich door een grote overspanning van 14,4 meter. Deze overspanning biedt de opdrachtgever een maximale flexibiliteit voor de indeling. De ontwerpers koppelen de uitbreiding via een bestaande hal aan de rest van de huidige bouw. Daarmee komen veel lesruimten uit in die hal. Samen met toevoegingen zoals loopbruggen en trappartijen verlevendigt dit de bestaande hal.

Vernieuwend duurzaam
Als opvallend duurzaamheidskenmerk kregen de klimaatvloeren vanuit het installatietechnisch concept betonkernactivering. Relatief nieuw voor Nederland is dat de ruimte tussen de bovenzijde van de klimaatvloer en de onderzijde van de computervloer dient voor de luchttoevoer van de ruimte, zonder luchtkanalen. De ruimte tussen bovenzijde constructieve vloer en onderzijde computervloer is namelijk het luchtkanaal.

In het ontwerp zijn hoge ramen opgenomen. Die voeren veel daglicht toe, wat bespaart op elektriciteit voor kunstlicht. Verder kreeg ventilatie veel aandacht volgens het principe van 'frisse scholen'.

Rol ABT
ABT was verantwoordelijk voor zowel de constructieve als geotechnische advisering.  

Foto's
IAA Architecten
IAA Architecten
IAA Architecten
IAA Architecten
IAA Architecten
Deel dit bericht