Project
Royal van Lent
Architect
A&E
Locatie
Amsterdam
Projectomvang

Circa 7.000 m2

Doorlooptijd
2017 - 2019

Het project Royal van Lent is een droogdok voor de bouw van superjachten met een lengte tot 160 meter. Een droogdok is een betonnen bak waar een casco of afgebouwd schip in of uit kan varen. De waterdiepte bedraagt dan 8 meter, de breedte van het dok bedraagt 26 meter. Als de deur wordt geplaatst kan het water worden weggepompt, en dan kan aan het jacht worden gewerkt. Aangrenzend aan het dok zijn werkplaatsen gesitueerd waar de luxe interieurs en hoogwaardige technische oplossingen worden voorbereid. De bouw van het dok is gestart in de zomer van 2017. ABT heeft de geotechnische en constructieve engineering van de volledige onderbouw van het dok verzorgd.

Omvang

De omvang van het dok in cijfers; het droogdok is 160 meter lang, 26 meter breed en 8 meter diep. Door een vrije hoogte van 34 meter vanaf maaiveld/bouwpeil ontstaat een enorme vrije hoogte om jachten in een geconditioneerde ruimte te kunnen bouwen. De BG-vloeren in de werkplaatsen en rondom het dok beslaan een oppervlak van 7.000 m2. De bouwkosten voor het gehele project bedragen circa €20 miljoen. De bouwtijd bedraagt ongeveer 2 jaar. In juni 2017 is gestart met een kick-off van het civiele gedeelte en de oplevering zal in 2019 plaatsvinden.

Uitdaging 

De grootste uitdaging van het project is de bouwtijd. Toen in juni 2017 opdracht werd verleend, was de beschikbaarheid van geschikt heimaterieel zeer beperkt. ABT ging in overleg met de aannemer op zoek naar de beste mogelijkheid die wel op korte termijn beschikbaar was. Door een geïntegreerde OnderWaterBetonvloer (OWB) te ontwerpen, is fors bespaard op uitgraven, betonverbruik – en dus op bouwkosten en bouwtijd. Het storten van het OWB is door een goede voorbereiding en proefstorts uitstekend verlopen. Ook zijn er geen watervoerende scheuren opgetreden. Door een zeer hoge uitvoeringskwaliteit na te streven bij realisatie van de constructievloer – die vast op de OWB-vloer is gestort – is een zeer hoogwaardige dokvloer ontstaan.

Rol ABT

De rol van ABT is engineer van alle geotechniek en betonwerk van het project. Dat speelt zich allemaal af op en onder het maaiveld; alle werk boven het maaiveld is door andere partijen verzorgd. De architect is A&E, de aannemer van de civiele bouw is Cordeel. BRI heeft de installaties verricht en De Kok heeft al het staalwerk, de gevels en het dak verzorgd. De opdrachtgever van het project is Royal van Lent – opererend onder de bedrijfsnaam Feadship.

Deel dit bericht