Rechtbank AmsterdamAmsterdam
Project
Rechtbank Amsterdam
Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf
Architect
KAAN Architecten
Locatie
Zuidas Amsterdam
Projectomvang

60.000 m2 en 235 miljoen euro

Doorlooptijd
2016-2020

Op de plaats van het oude complex aan de Parnassusweg, op het kruispunt van de stad en de Zuidas, heeft de  rechtbank Amsterdam – de grootste rechtbank van Nederland – een nieuw gebouw betrokken. Op maandag 3 mei 2021 vinden hier de eerste zittingen plaats. Het gebouw van 10 etages hoog, telt 50 uiteenlopende zittingszalen en biedt ruimte aan 1000 rechtbankmedewerkers en 200 medewerkers van ketenpartners. 

Het gebouw is ontworpen en uitgevoerd door het consortium NACH - een samenwerking tussen Macquarie Capital, ABT, DVP, KAAN Architecten, Heijmans en Facilicom - in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. De nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen vanaf het eerste begin heeft een functioneel, praktisch en duurzaam gebouw voortgebracht, vrijwel energieneutraal en toekomstbestendig door een grote mate van flexibiliteit.

ABT, een van de initiatiefnemers van het consortium, was verantwoordelijk voor het integraal technisch ontwerp inclusief constructie, fundering, bouwfysica, installaties, akoestiek, beveiliging en de (brand-)veiligheid. We werkten daarbij samen met Oosterhoff-zusterbedrijven bbn adviseurs, Meelis & Partners en Huygen Installatie Adviseurs.

Video: NACH ©Magenta Films

Consortium NACH: 30 jaar 
NACH (New Amsterdam Court House) is voor de rechtbank in 2016 met het Rijk een Publiek-Private Samenwerking (PPS) aangegaan. De PPS omvat behalve het bouwen en financieren van het gebouw ook 30 jaar lang het onderhoud en de facilitaire dienstverlening van de rechtbank door Heijmans en Facilicom. 

Bijzonder aan de samenwerking in het consortium is dat het initiatief werd genomen door Macquarie Capital en ABT en dat álle partijen risicodragend meededen. Het zorgde voor een gelijkwaardige samenwerking, een hecht team en een perfect passend ontwerp binnen de door de opdrachtgever geraamde kosten.

Voornaam, uitnodigend gebouw
Het architectonisch ontwerp heeft als uitgangspunt dat in een rechtsstaat de rechtspraak een publieke zaak is verweven met het leven van alledag. Het 50 meter hoge gebouw heeft een onversneden open karakter. Grote ramen in de onderste helft van het gebouw bieden vanaf de straat zicht op de drukte binnen. In de ruim opgezette foyers die om de zittingszalen heen lopen verblijven bezoekers, 800 tot 1000 per dag, advocaten in hun toga’s met hun cliënten, verslaggevers, gedaagden en belangstellenden. Vanuit het gebouw is steeds zicht op de stad. De centrale hal met roltrappen vouwt zich open langs een binnentuin en stapelingen van zittingszalen tot een zee van ruimte en licht. 

De nieuwe rechtbank is een uiting van comfortabele functionele architectuur. Medewerkers van de rechtbank hebben uitvoerig meegedacht hoe het gebouw in dienst kan staan van hun dagelijkse werk, het rechtspreken. Het gebouw is een doordachte stapeling met boven elkaar alles wat bij elkaar hoort en scheidingen van wat gescheiden moet blijven, zoals de routes van rechters, gehechten en bezoekers. De omgeving voor personeel en bezoekers is inspirerend, aangenaam en veilig. 

Afbeelding: -44_Courthouse Amsterdam ©Fernando Guerra FG SG
Afbeelding: technische plaatje projectpagina nach

Slimme analysetools en hoogwaardig rekenwerk

De rechtbank Amsterdam is een voornaam, toegankelijk gebouw, een gebouw  zonder achterkant. De centrale hal toont  de architectonische opzet: ruimtelijk, overgoten met daglicht, open, overzichtelijk, doorzichtig en stijlvol zakelijk. Om die opzet te realiseren is de centrale hal kolomloos ontworpen en zijn de gevelkolommen ‘buiten’ het gebouw geplaatst. De kolomloze ruimte met vides en vrije zichtlijnen creëert niet alleen ruimtelijkheid, maar vergroot ook de veiligheid van de rechtbank. Je kunt je namelijk niet achter een kolom verschuilen. Om deze functionaliteit en ruimtelijkheid te bereiken moesten de zittingszalen op een complexe wijze in de kern van het gebouw worden gestapeld. Dat leidde in de constructie tot zwaar belaste knooppunten, waar we op slimme wijze ingestorte, massieve stalen verstevigingen hebben aangebracht. Ook in de rest van het gebouw is alle techniek die nodig is om het gebouw te laten functioneren aan het oog onttrokken. Dat is gelukt door onze intensieve integrale samenwerking, in combinatie met slimme analysetools en hoogwaardig rekenwerk.

Foto’s: Fernando Guerra FG+SG

Deel dit bericht