GrofsmederijRotterdam
GrofsmederijRotterdam
GrofsmederijRotterdam
Project
RDM Grofsmederij renovatie
Opdrachtgever
Havenbedrijf Rotterdam
Architect
BOS | HOFMAN | ARCHITEKTENKOMBINATIE
Locatie
Rotterdam
Projectomvang

15.000 mbvo

Doorlooptijd
2012-2016

Sinds 2014 is ABT betrokken bij de herontwikkeling van het RDM terrein. ABT adviseerde bij de Onderzeebootloods West, Midden/oost, Innovation Dock en Middenstrip. De Grofsmederij / Ketelmakerij is niet te missen voor wie Rotterdam binnenvaart. Het ligt direct aan de Maas tussen de historische Dokhaven en de monding van de Waalhaven, en vormt een landmark van het voormalige RDM-terrein. De loodsen kunnen gebruikt worden voor maakindustrie, assemblage, innovatie en het uitvoeren van testen.

Oorsprong
De oorspronkelijke ketelmakerij stamt uit 1920, maar is in latere decennia enige malen uitgebreid, waardoor het uiterlijk sterk veranderde. Na een aantal kleinere toevoegingen aan de oostkant in 1936 en 1938 volgde in dat laatste jaar ook een grote uitbreiding aan de Maas-zijde: de Grofsmederij.

De Grofsmederij is een enkelbeukige hal met een vlak zadeldak, opgebouwd uit vakwerkspanten. De kolommen zijn verbonden door middel van de kraanbaanliggers. De muurvlakken zijn tussen de kolommen opgevuld met baksteen en hoog opgaande verticale bandvensters in ijzeren sponningen. De vensters maken deel uit van de aan de kolommen bevestigde vakwerkstructuur, die na het opmetselen in het zicht bleef. Tegelijk met de bouw van de Grofsmederij werd in 1938 ook de ketelmakerij in oostelijke richting verlengd, en in 1954 werden beide volumes nogmaals met acht traveeën uitgebreid.

Rol ABT
ABT heeft, samen met de opdrachtgever, de ambitie en aanpak bepaald en de technische coördinatie en uitwerking van de
renovatie op zich genomen. Er werden uitgebreide gebouwopnames en risico-analyses uitgevoerd aan de hand waarvan hersteladviezen bepaald werden. Deze zijn vertaald in contractstukken (bestek+tekeningen) met bijbehorende directiebegroting. Tijdens de uitvoeringsfase is ondersteuning verleend aan de directievoerder.

Foto`s
Deel dit bericht