Radix - Wageningen University & Research centreWageningen
Radix - Wageningen University & Research centreWageningen
Project
Radix - WUR
Opdrachtgever
Wageningen Universiteit & Researchcentrum
Architect
DP6 architectuurstudio
Locatie
Wageningen
Projectomvang

21.500 m² bvo

Doorlooptijd
2002 - 2009

In 2009 is op de campus van Wageningen UR (University & Research centre) het gebouw Radix opgeleverd. Het gebouw dient als toonbeeld van een multifunctioneel en flexibel in te delen gebouw voor de Plant Sciences Group.

Masterplan
De nieuwbouw is gerealiseerd binnen het masterplan van De Born. In het masterplan is op het vrije middenveld een aantal grote kubische volumes opgenomen voor de onderwijsgebouwen, met lagere randbebouwing voor kantoorfunctie en onderzoeksdoeleinden langs de flanken. Radix is gesitueerd in de noordelijke flank met 21.500 m² bvo.

Gebouwontwerp
De nieuwbouw van de Plant Sciences Group is een transparant en zeer flexibel in te richten gebouw voor onderwijs, kantoren en onderzoek ontworpen door DP6 architectuurstudio. Met het oog op samenwerking en efficiency zijn de laboratoria aan de noordzijde zo opgezet dat meer apparatuur in aparte ruimtes kan worden geplaatst, zodat zoveel mogelijk mensen samen gebruik kunnen maken van de laboratoria en ondersteunende ruimtes. In dit gebouw zijn vernieuwingen doorgevoerd op het gebied van installaties. Zo is er een individueel te regelen luchtbehandeling per kamer waardoor een optimaal flexibel leefmilieu gecreëerd wordt. Een innovatieve en technisch zeer hoogwaardige oplossing, afgezet tegen een zeer scherpe investering. De verwarming en koeling op basis van vernieuwbare energie, maakt gebruik van warmte- en koudeopslag uit het grondwater en warmte-terugwinsystemen in de klimaattechniek.

Rol ABT
ABT heeft van Wageningen UR de overall- coördinatie van de verschillende disciplines verkregen. Daarnaast was ABT verantwoordelijk voor het procesmanagement, het verzorgen van de aanbesteding(en) en tijdens de uitvoering ook voor de directievoering en het toezicht.

Een bijzondere activiteit is bovendien het ondersteunen van Wageningen UR doordat ABT de investerings- en exploitatiebegroting en de liquiditeitsplanning heeft verzorgd. Op verzoek van Wageningen UR was ABT nauw betrokken bij de projectadministratie en gaf daarin actief advies, ook bij vraagstukken met betrekking tot bouwjuridische zaken. 

Foto's
Rob Hoekstra
Rob Hoekstra
Deel dit bericht