Radartoren Maasvlakte 2Rotterdam
Project
Radartoren Maasvlakte 2
Opdrachtgever
Havenbedrijf Rotterdam
Architect
Syb van Breda & Co Architects
Locatie
Rotterdam
Projectomvang

Vervangen bestaande radartoren

Doorlooptijd
Gereed in 2018

Nu de Tweede Maasvlakte gereed is en steeds dichter bebouwd wordt, is het tijd om de bestaande radartoren te vervangen door een nieuwe. Aan de rand van Maasvlakte 2 wordt, met de voet in de zeewering, Radartoren Maasvlakte 2 gerealiseerd. Dit nieuwe markante bouwwerk zal zeeschepen de Rotterdamse haven in geleiden. De toren vormt elk jaar voor zo'n dertigduizend zeeschepen het eerste contact met de Rotterdamse haven. Bovenal is de toren functioneel, maar ondertussen mogen de 'looks' er ook zijn. Op basis van de uitvraag werd door Syb van Breda een ontwerp gemaakt dat onder verantwoordelijkheid van Hollandia gerealiseerd zal worden. In 2018 zal de toren gereed zijn.

Uitvraag
ABT stelde met het Havenbedrijf Rotterdam de vraagspecificatie op, met de D&C-overeenkomst van het Havenbedrijf als basis. Uitgangspunt was een functionele uitvraag, dus zonder referentie-ontwerp. Het belangrijkste onderdeel van de toren wordt gevormd door de nautische installaties, die signalen opvangen en doorgeven naar het controlecentrum van het Havenbedrijf. Bij het opstellen van de uitvraag volgens systems engineering werd veel aandacht besteed aan de afstemming op de nautische installaties, scope en raakvlakken en benodigde voorzieningen. Een ander belangrijk onderdeel vormde de inpassing in de zeewering met de hiertoe benodigde vergunningen. Op dit gebied werkten het Havenbedrijf en ABT samen met RHDHV.

Alternatieven
Omdat er geen referentie-ontwerp werd opgesteld, moest continu geschakeld worden in alternatieven. Ook bij het opstellen van een functionele uitvraag moet zeker zijn dat het plan haalbaar is binnen de gestelde kaders. Bij verschillende varianten werden kostenramingen opgesteld volgens de SSK-methodiek. In de aanbesteding werden de kosten van de toren over de gehele levensduur (LCC) meegewogen op basis van een slimme rekenmethodiek. Tot en met de aanbesteding bleef het spannend of er gekozen zou worden voor een stalen of betonnen toren. Hollandia Infra B.V. gaf (letterlijk) een eigen ‘twist’ aan de toren en verraste met een toren in weervast staal. Begin 2017 is het definitieve contract gesloten tussen Havenbedrijf Rotterdam en Hollandia Infra B.V.

Rol ABT
ABT vervult in de verdere contractbeheersing een toetsende rol op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). De toetscoördinator van ABT is daarbij een spil in het hele toetsings- en acceptatieproces tijdens het ontwerp. Onder andere vanwege de cruciale functie van de Radarinstallatie hecht Havenbedrijf Rotterdam veel waarde aan integrale toetsing op alle disciplines. ABT levert daarbij expertise op gebied van (staal)constructie, installaties, bouwkunde en bouwfysica. RHDHV beoordeelt de geotechnische aspecten met betrekking tot de Harde Zeewering. Ook tijdens de fabricage in de fabriek, de montage, de realisatie op locatie en de ingebruikstelling, zal ABT een belangrijke bijdrage leveren bij de beoordeling van de uiteindelijk geleverde kwaliteit.

Naar verwachting zal de Radartoren Maasvlakte 2 medio 2018 gerealiseerd zijn.

Beeld: Syb van Breda & Co Architects

Deel dit bericht