RabobankUtrecht
RabobankUtrecht
RabobankUtrecht
Project
Rabobank Utrecht
Opdrachtgever
Rabobank Utrecht
Architect
Kraaijvanger
Locatie
Utrecht
Projectomvang

56.000 m² bvo nieuwbouw en renovatie bestaand kantoor
Circa 720 parkeerplaatsen vierlaags ondergronds 16.000 m²

Doorlooptijd
2005 - 2011

Het bestuurscentrum van Rabobank in Utrecht is ingrijpend gerenoveerd en verduurzaamd. Oorspronkelijk bestond het gebouw uit twee praktisch onafhankelijke torens die slechts door enkele loopbruggen met elkaar verbonden zouden worden. Constructief gezien bleek dit niet handig, omdat in beide torens veel ruimte verloren zou gaan aan de noodzakelijke extra stabiliserende elementen. Het was constructief beter om beide torens over de volledige hoogte aan elkaar te koppelen.

Torens en Plaza
In het nieuwe ontwerp bestaat het hoofdgebouw uit twee enigszins verdraaide ronde torens, elk 105 meter hoog, en samengevoegd door een glazen huid. De torens worden gekoppeld met doorgaande vloeren. Eens in de vier verdiepingen springt de vloer een stuk naar binnen, zodat een vier-verdiepingshoog atrium ontstaat. Rond de torens is een grote hal gebouwd met allerlei voorzieningen, zoals horeca. ABT heeft een constructie bedacht waarbij deze ‘Plaza’ kolomvrij blijft.

Paalplaatfundering
ABT heeft onderzocht of de 105 meter hoge torens op staal konden worden gefundeerd. De zettingen bleken echter fors: 10 centimeter. Daarom is de paalplaatfundering bedacht. Het idee om het gebouw een ander type fundering te geven heeft de bouwkosten flink gereduceerd.

Sneller en goedkoper
De opdracht omvatte tevens parkeerruimte, die in eerste instantie onder het gebouw zou komen. Een studie van ABT maakte echter duidelijk dat het goedkoper was om de garage dieper te maken, waardoor het in omvang veel kleiner werd. Daardoor kon de parkeergarage naast de torens gerealiseerd worden, waardoor de bouw van de torens kon worden losgekoppeld van de parkeergarage. Dit heeft veel tijdwinst opgeleverd.

Het project omvat nu een eenlaagse ondergrondse parkeergarage onder de torens en de Plaza en een vierlaagse ondergrondse parkeergarage naast het gebouw, met daarboven infrastructuur die openbaar vervoer mogelijk maakt. 

Diepwanden
Bij de bouw van de parkeergarage zijn diepwanden gebruikt als verticale grondkering en fundering. Diepwanden zijn dikke, in de grond gevormde gewapend betonnen wanden die uit segmenten (panelen) bestaan. Een groot voordeel van diepwanden ten opzichte van damwanden, is de beperkte hinder als gevolg van geluid en trillingen. Ook is het systeem zeer geschikt voor grote kerende hoogtes. Niet onbelangrijk in Utrecht, want ze zijn uitgegraven tot op 24 meter onder N.A.P. Het maaiveld ligt op 2 m boven N.A.P.

Bollenplaatvloer
De parkeergarage werd voorts voorzien van bollenplaatvloeren: een zelfdragend vloersysteem dat ondanks zijn beperkte dikte voldoende ruimte biedt aan installaties. Het systeem draagt in twee richtingen en heeft als belangrijk voordeel een gewichtsbesparing tot 35%. Dit leidt tot een reductie van ondersteunende onderdelen, zoals wanden, kolommen en de fundering van het gebouw. Bij de Rabobank zijn alle bollenplaatvloeren gevlinderd, waardoor geen dekvloer nodig was. 

Foto's
Rob Hoekstra
Rob Hoekstra
Rob Hoekstra
Rob Hoekstra
Rob Hoekstra
Deel dit bericht