Parkeergarage OrbisSittard
Project
Parkeergarage Orbis
Opdrachtgever
St. Orbisch Medisch Zorgcentrum
Locatie
Sittard-Geleen
Doorlooptijd
2012

In 2012 heeft de Gemeente Sittard-Geleen besloten tot de aankoop van de parkeergarage van Orbis Medisch Centrum. Dat de koop door zou gaan was niet vanzelfsprekend: de parkeergarage bleek scheuren te vertonen. Een onderzoekscommissie onder leiding van emeritus prof.ir. C. Kleinman concludeerde echter dat de veiligheid voldoet. ABT speelde een belangrijke rol bij het onderzoek.

Berekenen
Wegens scheurvorming in een vroeg stadium waren al versterkingsmaatregelen uitgevoerd in de parkeergarage. De gemeente wilde vóór aanschaf van de garage zeker weten dat de constructieve veiligheid niet in het geding zou zijn als de horizontaal stabiliserende grondankers zouden uitvallen. Om dit aannemelijk te kunnen maken, heeft ABT een reeks geavanceerde berekeningen opgezet in het eindige-elementenprogramma DIANA. Het complete middendeel van de parkeergarage is ingevoerd in een ruimtelijk 3D solid-model. Ter plaatse van de aansluiting van de gevelkolommen op de verdiepingsvloeren zijn zelfs alle losse wapeningsstaven gemodelleerd. Bij de berekeningen is zowel rekening gehouden met de bestaande scheurvorming in kolommen en vloeren als met de eerder uitgevoerde herstelmaatregelen.

Geen constructieve gebreken
De berekeningen waren alleen mogelijk door 3D-volume-elementen te combineren met fysisch en geometrisch niet-lineair gedrag. ABT maakte daarbij gebruik van de nieuwste functies in DIANA. De conclusie was, dat de parkeergarage als geheel in staat is om weerstand te bieden aan de horizontale belasting van het grondlichaam. Er zijn geen constructieve gebreken en die worden in de toekomst ook niet verwacht. Wel kan zich de komende jaren nog beperkte scheurvorming voordoen, maar dat is niet ernstig zolang die scheurtjes behandeld worden. Professor Kleinman beval wel aan een aantal pilaren te verstevigen met grondankers, zodat uitgesloten is dat er in de toekomst discussie over de sterkte van deze pilaren ontstaat. 

Deel dit bericht