OV- terminalArnhem
OV- terminalArnhem
Project
OV-terminal
Opdrachtgever
Gemeente Arnhem, Ministerie van V&W en NS
Architect
UNStudio Van Berkel & Bos te Amsterdam
Locatie
Arnhem
Projectomvang

20.000 m2 bvo 

Doorlooptijd
2006 - 2010

Station Arnhem is één van de belangrijkste knooppunten in het Nederlandse spoorwegennet. Dagelijks stappen hier honderdduizenden mensen in, uit of over. UNStudio ontwierp een architectonisch hoogstandje dat ruimte biedt aan de verwachte toekomstige reizigersgroei. Het heeft geleid tot een van de meest uitdagende en complexe bouwwerken die op dit moment in aanbouw zijn in ons land. 

Kenmerkend voor het spannende ontwerp zijn de grote dubbel gekromde gebouwonderdelen die zijn samengesmeed tot één vloeiend geheel. Deze glooiende, golvende, haast futuristische vormen maken het gebouw tot een uitdaging voor de aannemerscombinatie BAM en Ballast Nedam die ook verantwoordelijk is voor de engineering. ABT vervult de rol van toetsend constructeur in opdracht van deze aannemerscombinatie. Om de complexe berekeningen van de bouwcombinatie te controleren, maakt ABT veelvuldig gebruik van eigen schaduwmodellen. Zo is er een 3D-rekenmodel van het gehele dak gemaakt om de hoofdkrachtswerking van de dakconstructie te berekenen. Met de uitkomsten van dit rekenmodel zijn de rekenmodellen van de aannemer gecontroleerd. 

Scheepsbouw
De bouwcombinatie heeft ervoor gekozen het dak van de terminal uit te voeren als een omgekeerde scheepshuid. Omgekeerd, omdat de scheepshuid zich binnen bevindt en de verstijvende ribben aan de buitenzijde zijn aangebracht. De onderaannemer voor het dak is CIG uit Groningen. CIG is van huis uit een scheepsbouwonderneming met veel ervaring in het werken met gekromde stalen platen met verstijvingsribben. Om de stap van scheepsbouw naar stationshal te kunnen maken, zal de omgekeerde scheepshuid moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Omdat rekenregels omtrent het plooien van dergelijke complexe, dubbelgekromde staalconstructies niet in het Bouwbesluit zijn opgenomen, moest er worden gezocht naar nieuwe rekenmethodieken. ABT heeft de bouwers bij deze zoektocht geholpen en meegedacht in de te kiezen berekeningswijze. Daarnaast maakt ABT, als onafhankelijk toetser, ook hiervan een eigen rekenmodel om de berekeningen van de bouwcombinatie te beoordelen.

Arjan Almekinders
OV-terminal Arnhem - Arjan Almekinders Fotografie

 

\Situatie station Arnhem 17 april 2015 - Bron: OVnieuws

Deel dit bericht