Nieuwe Driemanspolder
Project
Nieuwe Driemanspolder
Opdrachtgever
Dijkencombi
Locatie
Zoetermeer
Projectomvang

300 ha

Doorlooptijd
2017 - 2020
De Nieuwe Driemanspolder is van oudsher een polderlandschap en is de afgelopen jaren heringericht tot een overloopgebied dat het Hoogheemraadschap van Rijnland tijdens extreme neerslag onder water kan zetten. Op deze manier kan het gebied de omliggende regio beschermen. Buiten deze calamiteitensituatie is het een gebied voor dagrecreatie.
 
Om deze herinrichting te realiseren zijn kilometers aan nieuwe kades aangelegd, bestaande watergangen verbreed en meerdere bruggen, een aquaduct, een sifon en meerdere grote stuwen gebouwd. Hierbij komen veel verschillende inhoudelijke disciplines kijken, zoals beton- en staalwerk, schade predicties, bodembescherming, geotechniek, waterbouwkundige kunstwerken.
 
In opdracht van de Dijkencombi is ABT verantwoordelijk voor de site-engineering en ondersteunend in diverse vraagstukken op het gebied van geotechniek, constructies, betonschade en waterbouw. Naar verwachting wordt het project eind 2020 opgeleverd. 
 
De uitdaging van dit project zat voor ons in de dynamiek van de uitvoering. Maar ook om binnen het door derden opgestelde ontwerp nog optimalisaties te vinden, zonder afbreuk te doen aan het reeds doorlopen goedkeuringstraject bij het Hoogheemraadschap. Met onze pragmatische insteek en de veelheid aan disciplines binnen ABT, kunnen we hieraan bijdragen. 
 
Rol ABT
 
De door ons verzorgde site-engineering bestond onder meer uit het significant optimaliseren van de bodembescherming bij de inlaatwerken, het monitoren en beheersen van uitvoeringsstabiliteit nieuwe kades, en een risicoanalyse voor constructieve schade ten gevolge van het ontgraven van een watergang nabij het landhoofd van de Burgemeester Waaijerbrug.
 
Een special voor ABT was het verzorgen van het complete ontwerp van een afgezonken sifon. Het idee klinkt eenvoudig: zink een stalen buis af en de sifon is gereed. De werkelijkheid bleek uitdagender. De stalen sifon van 50 m lang en 2 m in diameter diende enkele meters boven het diepe watervoerende pakket te komen. Vanuit het Hoogheemraadschap was het toprisico “lekkage” vanuit het diepe watervoerende pakket veroorzaken. Een traditionele bouwkuip met onderwaterbeton was financieel niet aantrekkelijk, daarom is voor de variant met afzinken gekozen. Onder water hebben duikers de sifon met bouten verbonden met de verdiept weggeslagen stalen buispalen. Het in- en uitlaatwerk hebben we opgetrokken uit gewapend beton, het enige dat nu van zo’n mooie constructie te zien is. Wij weten wel beter. Na een zorgvuldige voorbereiding is de uitvoering soepel verlopen en is het watersysteem in de Drooggemaakte Grote Polder verbeterd.
 
Bekijk onderstaande video van de Dijkencombi over de sifon.
 

Foto's
Deel dit bericht