Nieuw Hoog CatharijneUtrecht
Nieuw Hoog CatharijneUtrecht
Nieuw Hoog CatharijneUtrecht
Project
Nieuw Hoog Catharijne
Opdrachtgever
BAM Utiliteitsbouw BV Grote Projecten
Architect
Altoon & Partners (Amerikaanse architect)
Locatie
Utrecht
Doorlooptijd
1e kwartaal 2015

In opdracht van Corio bouwt BAM Utiliteitsbouw in het centrum van Utrecht aan Hoog Catharijne. De complexe realisatie moet plaatsvinden op een klein oppervlak, midden in het centrum van Utrecht, terwijl het drukke verkeer gewoon doorgaat. Daarbij werken de bouwers gelijktijdig aan nieuwbouw naar boven én naar beneden. Het project kent een bijzondere ketensamenwerking, met een markante rol voor ABT.    

De stad Utrecht groeit hard. Het gedateerde Hoog Catharijne past daar niet meer bij. Het gebied gaat nadrukkelijk op de schop. De nieuwbouw wordt licht en ruim. Glas, hoge plafonds en zicht naar buiten zorgen voor een ruimtelijk effect. Het winkelcentrum krijgt een betere verbinding met het station en het winkelgebied in de oude binnenstad. De nieuw te graven Catharijnesingel speelt bij deze integratie een belangrijke rol. Boven het water komt een overkluizing, waaronder het water te zien is dankzij 250 m2 glazen vloer.

Naar boven én beneden
Het verrijzen van de bouwdelen op een beperkte, ingeklemde binnenstadslocatie vraagt om een zorgvuldige logistiek. Ook de aanpak van de bouw is onderscheidend. De bouw gaat gelijktijdig naar boven én naar beneden. Door middels de top-down-methode de vloeren van boven naar beneden te bouwen, ontstaat een vijflaagse ondergrondse parkeergarage. Daarboven krijgt het nieuwe Hoog Catharijne met een combinatie van winkels, appartementen, een hotel en een verbinding van de binnenstad met het station vorm.

Geïntegreerd contract
De projectuitvoering is een ketensamenwerking tussen adviseur ABT en bouwer BAM Utiliteitsbouw. Die samenwerking vloeit voort uit een geïntegreerd contract (UAV-gc). Daarbij krijgen de opdrachtnemer(s) meer ontwerpverantwoordelijkheden.

ABT verzorgt de kwaliteitsborging in de uitvoering van de onderbouw. ABT denkt mee over de vertaling van het ontwerp naar de werk- en keuringsplannen. Daarnaast zet ABT zijn kennis in bij de bouwtechnische coördinatie en de bouwkundige engineering van de bovenbouw. Alle activiteiten worden vastgelegd in een 3D-BIM model. Hiervoor werkt ABT nauw samen met BAM Advies & Engineering. De nabijgelegen Vredenburgknoop is als onderdeel van de inritten door ABT ontworpen en in de uitvoering begeleid als Directie UAV.

Foto's
Rob van der Lingen
cu2030
cu2030
Deel dit bericht