Museum Arnhem
Project
Museum Arnhem
Opdrachtgever
Rots Bouw
Architect
Benthem Crouwels
Locatie
Arnhem
Doorlooptijd
2017 - 2022

Museum Arnhem sloot in 2017 tijdelijk haar deuren voor een grootschalige verbouwing. Het museum werd deels gesloopt, deels gerenoveerd en er vond nieuwbouw plaats. De nieuwbouw betrof een bovengrondse bouwlaag en twee ondergrondse bouwlagen (drie in totaal). ABT verzorgde het uitvoeringsontwerp voor de constructie en de fundatie van het museum.

Bijzonder aan de nieuwbouw is de nieuwe vleugel van 550 m2 die over het Rijndal hangt. Deze is ontworpen door Benthem Crouwels Architects. Het was eerst de vraag of dit überhaupt wel mogelijk was. Kon de stuwwal overeind blijven? Was het verantwoord om hierop te bouwen?

Studie naar de stuwwal
In het voortraject deed ABT een studie naar de wijze waarop het museum over het talud heen kon hangen. De stuwwal moest namelijk begroeid blijven, anders zou hij afkalven door erosie. Gemeente Arnhem vroeg ABT om te ondersteunen bij de vraag hoe stuwwal overeind kon blijven en of je hier wel op kon bouwen. Uit onze studie bleek dat dit kon, echter moet je wel met het een en ander rekening houden.

Ontwerpoptimalisatie van kelder en fundering
Het project liep enkele jaren geleden vertraging op, omdat Museum Arnhem geen aannemer kon vinden die het werk voor het oorspronkelijke budget kon realiseren. Bij de nieuwe aanbesteding (met een nieuw budget) kwam Rots Bouw als winnaar uit de bus.

Vervolgens werd ABT door aannemer Rots Bouw gevraagd om mee te denken in het optimaliseren van het ontwerp van de kelder en de fundering. Hiervoor ontwierp ABT een alternatieve fundering die aanzienlijk sneller te bouwen was dan het oorspronkelijke ontwerp.

Geen 100, maar 30 heipalen
De hele fundatie was op palen bedacht, honderd stuks, maar eigenlijk hoefde alleen de rand op palen, bleek uit de berekeningen. Dat waren dertig heipalen. Daarom is gekozen voor een paal-plaatfundering in plaats van een fundering op palen. Dis is efficiënter, je hebt minder materiaal en daarom is het ook duurzamer.

Op de schuifbaan
In eerste instantie zou ABT alleen het uitvoeringsontwerp voor de kelder maken, later werd hier het constructieve ontwerp van de uitkragende bovenbouw aan toegevoegd. ABT-adviseur Jan-Willem ten Have was hier bij betrokken.

Nadat ABT het uitvoeringsontwerp had gemaakt, bedacht aannemer Rots Bouw een nieuw bouwmethode om de nieuwe vleugel te realiseren. Een unieke uitschuifmethode. Hier kon ABT haar kennis over infrastructuur bij gebruiken. De kennis van ABT over beton kwam van pas bij advies over de nieuwe esthetische vloer van het museum.

Foto's: © Rots Bouw en © Rolf Hensel

Foto's
© Rolf Hensel
© Rots Bouw
© Rots Bouw
© Rots Bouw
© Rots Bouw
Deel dit bericht