MoreelsebrugUtrecht
MoreelsebrugUtrecht
MoreelsebrugUtrecht
Project
Moreelsebrug Utrecht
Opdrachtgever
Gemeente Utrecht
Architect
Architectenbureau cepezed b.v.
Locatie
Utrecht
Projectomvang

275 meter lange brug, 12 meter breed

Doorlooptijd
2014 - 2016

In Utrecht wordt momenteel hard gewerkt aan het Masterplan Stationsgebied. Aanleiding zijn onder andere achterstallig onderhoud, een groeiend aantal reizigers en een groeiend aantal inwoners. Door het Masterplan worden de historische binnenstad en het Stationsgebied weer verbonden tot één samenhangend geheel.

Kenmerken
De Moreelsebrug is een van de projecten binnen het Masterplan Stationsgebied. Deze brug voor fietsers en voetgangers ligt tussen de binnenstad en de westkant van de stad. De brug vormt een schakel in het netwerk van hoofdfietsroutes. De totale lengte komt op 275 meter en de brug is 12 meter breed. Kenmerkend voor de brug is de rij 'ijzerbomen' op de brug. Vooralsnog is de brug gebouwd zonder trappen naar de perrons van station Utrecht. In de toekomst kunnen de trappen alsnog worden aangebracht.

Als gevolg van het project Doorstroming Station Utrecht zijn een aantal perrons verlegd. De steunpunten van de brug zijn zodanig geplaatst dat ze goed op de toekomstige perrons komen te liggen.

Uitdagingen
Het bouwen van de brug over het spoor kende uitdagingen, vooral omdat er werd gebouwd in een vol gebied. Er moest met vele factoren én aangrenzende projecten rekening worden gehouden. Een voorbeeld hiervan is de aanlanding van de brug. Aan de westkant moest rekening gehouden worden met de toekomstige ontwikkelingen op het terrein van de Knoopkazerne.

Rol ABT
ABT heeft het referentieontwerp gemaakt, het contract geschreven en de aanbesteding ondersteund. Daarnaast was ABT in de rol van bouwmanager bij de uitvoering van het contract betrokken en toetste abt tevens de berekeningen ven voerde de controles op de bouwplaats uit. 

Bekijk nu de online special over de Moreelsebrug en ontdek alle ins & outs over dit project, klik hier.

Foto's
Cepezed-i2
Deel dit bericht