Moreelsebrug_Utrecht_inhijsen_ABT
Moreelsebrug_ABT_Utrecht
Moreelsebrug_Utrecht_ABT_banner
Moreelsebrug_Utrecht_ABT
Project
Moreelsebrug Utrecht
Opdrachtgever
Gemeente Utrecht
Architect
Architectenbureau cepezed b.v.
Locatie
Utrecht
Projectomvang

275 meter lange brug, 12 meter breed

Doorlooptijd
2014 - 2016

In Utrecht wordt momenteel hard gewerkt aan het Masterplan Stationsgebied. Aanleiding zijn onder andere achterstallig onderhoud, een groeiend aantal reizigers en een groeiend aantal inwoners. Door het Masterplan worden de historische binnenstad en het Stationsgebied weer verbonden tot één samenhangend geheel.

Kenmerken
De Moreelsebrug is een van de projecten binnen het Masterplan Stationsgebied. Deze brug voor fietsers en voetgangers komt tussen de binnenstad en de westkant van de stad te liggen. De brug vormt een schakel in het netwerk van hoofdfietsroutes. De totale lengte komt op 275 meter en de brug zal 12 meter breed worden. Kenmerkend voor de brug is de rij 'ijzerbomen' op de brug. Vooralsnog wordt de brug gebouwd zonder trappen naar de perrons van station Utrecht. In de toekomst kunnen de trappen alsnog worden aangebracht.

Als gevolg van het project Doorstroming Station Utrecht  worden een aantal perrons verlegd. De steunpunten van de brug worden zodanig geplaatst dat ze goed op de toekomstige perrons komen te liggen.

Uitdagingen
Het bouwen van de brug over het spoor kent uitdagingen, vooral omdat er wordt gebouwd in een vol gebied. Er moet met vele factoren én aangrenzende projecten rekening worden gehouden. Een voorbeeld hiervan is de aanlanding van de brug. Aan de westkant moet rekening gehouden worden met de toekomstige ontwikkelingen op het terrein van de Knoopkazerne.

Rol ABT
ABT heeft het referentieontwerp gemaakt, het contract geschreven en de aanbesteding ondersteund. Momenteel is het project in uitvoering en ondersteunt ABT de bouwmanager bij de uitvoering van het contract, toetst de berekeningen en voert de controles op de bouwplaats uit.

Bekijk nu de online special over de Moreelsebrug en ontdek alle ins & outs over dit project, klik hier.

Deel dit bericht