Holland CasinoAmsterdam
Holland CasinoAmsterdam
Project
Holland Casino Amsterdam
Opdrachtgever
Holland Casino
Architect
Hans Ruijssenaars architecten
Locatie
Amsterdam
Projectomvang

42.000 m2

Doorlooptijd
2008 - 2018

Midden in onze hoofdstad bij het Leidseplein aan de Max Euweplein 62 is sinds 1 december 1986 Holland Casino Amsterdam gevestigd. Na jaren van intensief gebruik is het Casino in een nieuw jasje gestoken.   

De renovatie van het Casino is een ontwerp van Hans Ruijssenaars architecten. Naast het interieur werd ook de glazen serre vernieuwd. Doordat er goed over de constructie (afmetingen van de balkenlagen en de posities van de kolommen) boven de terrasvloer was nagedacht behoefte het relatief weinig engineering. Door een aantal kleine, niet zichtbare aanpassingen door te voeren is de constructie gestabiliseerd en aan het bestaande gebouw gekoppeld waardoor het architectonische ontwerp volledig intact bleef.

Rol van ABT
ABT was in de rol als hoofdconstructeur en geotechnisch adviseur betrokken.  Vanaf het voorontwerp tot en met de uitvoeringsfase was ABT nauw betrokken bij het beoordelen van de technische haalbaarheid van aanpassingen en toevoegingen aan het gebouw. Voor de bovenbouw betekende dit, naast het ontwerpen en uitwerken van de nieuwe serre, ook het beoordelen van de bestaande constructie. Hierbij speelde het (30  jaar oude) archief van ABT een grote rol. Hierin is bijvoorbeeld opgezocht hoeveel kolomwapening waar exact aanwezig was, om zo te bepalen waar de nieuwe ankers geplaatst moesten worden en is de draagkracht van de bestaande constructie achterhaald.

Goede samenwerking sleutel tot succes
Ook bij de fundering heeft ABT geadviseerd over enerzijds de nieuw aan te brengen funderingsconstructie (in het water) én anderzijds het bedenken van oplossingen om de fundering te kunnen maken. De heimachine moest bijvoorbeeld op een dunne bestaande terrasvloer staan om de nieuwe palen te kunnen maken. Daarnaast moest de bestaande afwerking van marmeren tegels intact blijven. Nauw contact met de aannemer heeft het mogelijk gemaakt de complexe funderingswerkzaamheden succesvol uit te voeren.

Uitdagende fundering in gracht
Maar de echte uitdaging van dit project lag onder de grond, of beter gezegd; onder water. Hoewel de gevel van de nieuwe serre op dezelfde positie als die van de oorspronkelijke serre is geplaatst, is de positie van de draagstructuur in de vorm van slanke kolommen naar buiten geschoven. Om de stevigheid te kunnen garanderen zijn er nieuwe palen toegevoegd die ondersteund worden door buispalen.

De nieuwe krachten zijn opgevangen door een nieuwe betonbalk haaks op de bestaande betonbalk te plaatsen, om de nieuwe belasting te kunnen doorgeven aan de nieuw geplaatste palen.

Deel dit bericht