Het MauritshuisDen Haag
Het MauritshuisDen Haag
Het MauritshuisDen Haag
Project
Het Mauritshuis
Opdrachtgever
Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis Den Haag
Architect
Hans van Heeswijk architecten
Locatie
Den Haag
Projectomvang

6.500 m2 bvo

Doorlooptijd
2009 - 2014

Het Mauritshuis is met zijn schilderijen zoals het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer en de Anatomische les van Rembrandt, een belangrijke toeristische trekpleister in Den Haag. In opdracht van Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis Den Haag, ontwierp Hans van Heeswijk architecten een gecompliceerde, ondergrondse doorgang. Door het Mauritshuis te verbinden met een tegenoverliggend pand werd de oppervlakte van het museum verdubbeld.

Het museum is gelegen in een historische, binnenstedelijke en politiek belangwekkende omgeving. Dit maakt ondergronds bouwen zeer complex en is zorgvuldigheid gewenst. ABT heeft de nieuwste ontwerptechnieken toegepast om ondergronds bouwen mogelijk en haalbaar te maken.

Ondergrondse doorgang
De aanleg van de verbinding tussen de ondergrondse foyer en het naastgelegen pand was een complexe en spectaculaire onderneming. Verantwoordelijk ontwerper ABT en aannemer Volker Staal en Funderingen pasten tal van complexe technieken toe. Voor de wanden is er gebruik gemaakt van cutter soil mixing: de aanwezige grond is ter plekke met water en cement vermengd voor een grond- en waterwerende wand. Ook zijn jetgroutkolommen, softgelmassieven en vezelversterkt onderwaterbeton toegepast, evenals de techniek van het vijzelen.

Deze grote ondergrondse klus is uitgevoerd zonder schades of significante zettingen van de omliggende monumentale gebouwen. Daarmee is bewezen dat ondergronds bouwen, mits zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd, een prachtige oplossing voor een ruimtelijk probleem kan geven.

Hans van Heeswijk architecten

Glazen lift
De glazen lift brengt de bezoekers vanaf het voorplein naar de ondergrondse foyer. Vanwege het monumentale karakter van het Mauritshuis werd een ‘onzichtbare’ lift gevraagd. Hans van Heeswijk architecten ontwierp de lift maar vroeg zich af in hoeverre dit haalbaar was. ABT maakte een constructief model om dit te onderzoeken. De verbindingen in de glasconstructie vroegen speciale aandacht: deze verbindingen, die het vervormingsgedrag grotendeels bepalen, moesten uit zachte materialen bestaan vanwege het contact met het glas. Door de verbindingen in een 3D-model te modelleren, kon ABT concluderen dat een glazen lift haalbaar was. Octatube en Mitsubishi tekenden voor de uitwerking.

Prijzen
De uitbreiding van het ondergrondse casco werd Funderingsproject van het jaar 2014. De nieuwe glazen lift werd genomineerd voor de Glas Award 2014. Daarnaast heeft het Mauritshuis een bijzondere en prestigieuze prijs, de IPMA Project Excellence Award 2015, in ontvangst mogen nemen. Een prijs voor het beste projectmanagement van Nederland. 

Rol ABT
ABT heeft binnen het ontwerpteam het constructieve en geotechnische ontwerp van de renovatie en nieuwbouw verzorgd. Dit ontwerp houdt in alle mogelijke facetten rekening met het beheersen van risico’s en het voorkomen van schades. Er zijn uitsluitend beproefde, trillingvrije en geluidsarme technieken toegepast. Gedurende de uitvoering is de invloed op de gebouwen in de directe omgeving voortdurend gecontroleerd met een monitoringsysteem.

Foto`s
Luuk Kramer
Luuk Kramer
Luuk Kramer
Luuk Kramer
Deel dit bericht