HembrugterreinZaandam
Project
Onderhoud en restauratie Hembrugterrein
Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf
Locatie
Zaandam
Projectomvang

50.000 m2 grote diversiteit aan gebouwen en objecten

Het Hembrugterrein, opgericht in 1897, in Zaandam werd gebruikt voor fabricage van wapens en munitie, voor verdediging en bevoorrading. Het was het hart van de Stelling van Amsterdam (nu UNESCO-werelderfgoed) en het bleef tot de eeuwwisseling in gebruik voor de militaire industrie. Op het bosrijke terrein bevinden zich vijftig rijks- en gemeentemonumenten en vele andere sporen van de industriële geschiedenis.

Ontwikkeling Hembrugterrein
De afgelopen jaren heeft het Rijksvastgoedbedrijf een start gemaakt met de ontwikkeling van het terrein. Enkele gebouwen zijn al in gebruik door veelal ondernemers actief in creatieve energie. Nu gaat het in de verkoop, maar het Rijksvastgoedbedrijf wil nog wel een aantal casco’s van de monumenten restaureren. Dat is een flinke opgave, omdat er al vele jaren geen onderhoud meer is gepleegd.

Rol ABT
Het Rijksvastgoedbedrijf vroeg ABT voor een grote diversiteit aan gebouwen – variërend van kantoren tot bunkers – in kaart te brengen welke herstelmaatregelen nodig zijn om het casco van het monument te behouden. Ook het maken van 3D-modellen, om potentiële kopers een handvat te geven voor de verdere invulling, behoorde tot de opdracht.  ABT combineerde bij de opnames bouwkundige, constructieve en kostentechnische expertise.

Quickscans
Voor de gebouwen die al verhuurd zijn vóór de start van het verkooptraject bracht ABT via quickscans per pand in kaart wat er moest gebeuren en welke kosten dat met zich mee zou brengen. Op uit het 3D-model gegenereerde tekeningen werden herstelmaatregelen aangegeven en er werden werkomschrijvingen gemaakt. De aannemer kon met deze werkomschrijvingen aan de slag. Wat er precies moet gebeuren, verschilt van gebouw tot gebouw. De panden die in het bos liggen hebben het meest geleden. Hier en daar hebben zich zelfs bomen in het dakpakket verschanst. Veel houten onderdelen moeten vervangen of gerestaureerd worden. De restauratie gebeurt op 'no regret'-basis: de gebouwschil wordt wind- en waterdicht gemaakt en ingrepen moeten toekomstig gebruik niet in de weg zitten. Voor dat toekomstig gebruik stelde ABT per pand drie scenario's op: deze lopen uiteen van minimaal noodzakelijke maatregelen tot upgrades van het gebouw. Het is aan de gebruiker hier straks verder over te beslissen.

Deel dit bericht