HelixWUR
HelixWUR
Project
Helix
Opdrachtgever
Wageningen UR
Architect
VOF Wiegerinck / Installatietechnisch ontwerp: Arup
Locatie
Campus Wageningen
Projectomvang

15.000 m2 bvo

Doorlooptijd
2011 - 2015

Op de campus van Wageningen UR (University & Research centre) wordt voor de Agrotechnology & Food Sciences Group (AFSG) een nieuw onderwijs- en onderzoeksgebouw gebouwd. Het gebouw, ontworpen door Wiegerinck en Arup, draagt de naam Helix. Deze naam is ontleend aan de gedraaide DNA-structuur. De helixvorm is in het gebouw te herkennen als vier hoge atria die om een centrale kern heen zijn gedraaid.

Masterplan
De nieuwbouw wordt gerealiseerd binnen het masterplan van De Born. In het masterplan is op het vrije middenveld een aantal grote kubische volumes opgenomen voor de onderwijsgebouwen, met lagere randbebouwing langs de flanken. De nieuwbouw voor AFSG wordt het vierde grote volume. Het gebouw krijgt een bouwhoogte van ongeveer 36 meter. Met 15.000 m² omvat het ruimten voor onderzoek en onderwijs, voornamelijk in de vorm van laboratoria en (kantoor)werkplekken.

Contact met gebruiker
Acht leerstoelgroepen van AFSG krijgen onderdak in Helix. Met deze heel diverse gebruikersgroepen is al vanaf het begin van het ontwerpproces intensief contact onderhouden. Op deze manier konden alle eisen en wensen goed in beeld gebracht worden.

De laboratoria zijn zeer gedetailleerd uitgewerkt. Door het intensieve contact met de gebruikers kon het pand bijna tot op de plaatsing van de apparatuur nauwkeurig worden uitgetekend.

Wiegerinck architectuur stedebouw

Gebouwontwerp
De vierkante plattegrond (41,5x41,5 m) is ontworpen op basis van een standaard kantoorvloer van 14,4 meter diep. Tussen twee universele, vrij indeelbare vloerhelften bevinden zich stijgpunten en atria, die de twee helften koppelen. Dit principe, samen met de bruto verdiepingshoogte van 3,7 meter, maakt het mogelijk om op elke bouwlaag zowel laboratoria als kantoorruimten te maken. Dit genereert een maximale flexibiliteit in het gebruik van ruimtes.

Voor de paalfundering  is gebruik gemaakt van een trillingvrij heisysteem, rekening houdend met omliggende onderzoeksgebouwen van de Wageningen UR.

Het gevelontwerp van het gebouw zorgt, in combinatie met de gekozen oriëntatie, voor een maximale lichtopbrengst gekoppeld aan een minimale zoninstraling. Dit maakt het mogelijk om de kantoorruimten natuurlijk te ventileren. Het gebouw wordt aangesloten op het warmte-koude-opslag systeem van de Wageningen UR. Hierdoor is verwarming en koeling met betonkernactivering mogelijk. Alleen voor de onderzoekslaboratoria is mechanische ventilatie met koeling voorzien.

Rol ABT
ABT heeft de opdracht van Wageningen UR verkregen voor de overall-coördinatie van de verschillende disciplines. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor procesmanagement, het verzorgen van de aanbesteding(en) en tijdens de uitvoering ook de directievoering en het toezicht. Tevens tekende ABT bij dit project voor het constructief ontwerp.

Een bijzondere activiteit is bovendien het ondersteunen van Wageningen UR middels het verzorgen van de investerings- en exploitatiebegroting alsmede de liquiditeitsplanning. Op verzoek van Wageningen UR is ABT nauw betrokken bij de projectadministratie en geeft daarin actief advies, ook bij vraagstukken met betrekking tot bouwjuridische zaken.

Foto's
Deel dit bericht