Groninger ForumGroningen
Groninger ForumGroningen
Groninger ForumGroningen
Groninger ForumGroningen
Groninger ForumGroningen
Project
Groninger Forum
Opdrachtgever
Gemeente Groningen
Architect
NL Architects Amsterdam
Locatie
Groningen
Projectomvang

Cultureel complex 20.300 m2 bvo, parkeergarage 14.500 m2 bvo

Doorlooptijd
2008 - 2019

Het Groninger Forum heeft in november 2019 haar deuren publiekelijk geopend. Het Groninger Forum is een cultureel complex bestaande uit 11 bouwlagen met de Openbare Bibliotheek Groningen, Groninger Museum, Groninger Archieven en filmtheater. Ook is er een parkeergarage met vijf kelderlagen die uit circa 400 parkeerplaatsen en 1.500 fietsstalplaatsen bestaat.

Het ontwerp
NL Architects ontwierp een ambitieus, sculpturaal gebouw aan de oostzijde van de Grote Markt. De uiteinden van het pand hellen tegendraads over. Afgeschuinde vlakken verbeteren de lichtinval voor de omliggende bebouwing. Ze maken het gebouw ruimtelijk. Het glazen atrium biedt spectaculaire uitzichten. Gedurende het hele ontwerptraject is aandacht besteed aan duurzaamheid. Resultaat: het energieverbruik ligt de helft lager dan bij een referentiegebouw.

Ondergronds bouwen
ABT onderzocht middels een quickscan de risico's op bodemverzakking in relatie tot een efficiënt bouwputprincipe. Een variantenstudie leidde tot een vijflaagse kelder met diepwanden, onderwaterbeton, trek / druk palen en trekankers. Onderwaterbeton is gebruikt als tijdelijke onderafdichting van de bouwkuip. De vloer van door staalvezel versterkt onderwaterbeton is met bijna 4.000 m3 de grootste van Nederland.

De hoofddraagconstructie bestaat uit twee betonnen kernen met daartussen volumes van staal, dat bovenop de parkeergarage geplaatst is. De architectuur maakte de constructie uitdagend: de kolommen mochten op geen enkele vloer in één lijn staan en de gevels hellen. Er ontstond een spinnenweb van dragende verticale lijnen, die ook nog eens aandrijvende horizontale krachten geven. Deze onregelmatige structuur van de bovenbouw moest passen op het regelmatige parkeerstramien in de onderbouw. 

Traject in BIM
Groninger Forum startte in 2007. Destijds was het niet gebruikelijk om gebouwen driedimensionaal uit te werken, maar ABT koos hier wél voor. Het bestek is opgeleverd met een BIM-model als contractdocument. Naast de virtuele samenwerking, was er ook een fysieke. In BIM werden de elementen van de onderaannemer over het ontwerp gelegd om mogelijke afwijkingen snel te detecteren. Controle op basis van tekeningen is definitief verleden tijd.

Rol ABT
In eerste instantie is ABT benaderd voor de constructie, maar daarna werd ABT betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek, het constructief ontwerp, de bouwkundige planuitwerking, het bouwkostenmanagement, de directievoering, de geotechnische advisering en het ontwerpmanagement. Op verzoek van de gemeente Groningen leverde ABT een ervaren hoofddirectievoerder, een dagelijkse directievoerder, een hoofdopzichter en speciale inspecteurs. Zo groeide ABT's verwevenheid met het project mee met de groei van het Groninger Forum. 

Bekijk hier het Groninger Forum 3D!

Vier maanden bouwpauze Groninger Forum.

Vervolg interview op de aardbevingsproblemathiek in Groningen.

Interview over de  bouw van het Groninger Forum.  ABT'er Martijn van der Velden legt uit wat zijn rol als kwaliteitsbewaker inhield. 
 

Foto's
Marcel van der Burg
Koos Boertjens
Hans Roggen
NL Architects
Deel dit bericht