Forum – WURWageningen
Forum – WURWageningen
Project
Forum - WUR
Opdrachtgever
Wageningen Universiteit & Research centre
Architect
Quist Wintermans Architekten
Locatie
Wageningen
Projectomvang

35.500  m² bvo 

Doorlooptijd
2002 - 2007

Op de nieuwe campus van Wageningen UR (University & Research centre) staat het Forumgebouw als centraal onderwijsgebouw. Het faciliteert 70% van alle onderwijsfaciliteiten voor vier Science Groups van Wageningen Universiteit en ook een deel voor Hogeschool Larenstein. Het Forumgebouw biedt ook vele gemeenschappelijke voorzieningen voor studenten en medewerkers. Rondom het binnenplein (de Agora) zijn functies zoals een restaurant, diverse shops, informatieloketten van Studentenzaken en het International Office gehuisvest.

Masterplan
Het gebouw is gerealiseerd binnen het masterplan van De Born. In het masterplan is op het vrije middenveld een aantal grote kubische volumes opgenomen voor de onderwijsgebouwen, met lagere randbebouwing langs de flanken. Het Forum is hierin het tweede grote volume met een omvang van ca. 35.500 m2 bvo.

Rob Hoekstra

Gebouwontwerp
Quist Wintermans Architekten, die het gebouw van 70 bij 70 meter ontwierpen, vergelijken het Forum met een kasteel. Het kasteel is aan de buitenzijde vierkant en monoliet. Aan de binnenzijde is het juist heel gedifferentieerd, met diverse functies en activiteiten. De binnenplaats is ontworpen als een driedimensionale stedelijke ruimte. Quist Wintermans Architekten ontwierpen verticale opeenvolgende straten, pleinen, balkons en bruggen als onderdeel van het centrale atrium. Via dit atrium komt voldoende licht en lucht in het hart van het gebouw. Daarnaast vormt het de toegang tot het gebouw aan de noord en zuidzijde.

De vergelijking met een kasteel komt ook terug in de klassieke geometrische vormen en de duurzame materialisering. Hierdoor lijkt het gebouw stevig en fors. De materialen die zijn toegepast zijn archetypisch van karakter: baksteen, beton, staal, glas en hout. Toch wordt de hoeveelheid verschillende materialen zoveel mogelijk beperkt, de installaties blijven hiermee in het zicht. Door de toepassing van gemetselde penanten is het aan de gevel niet te zien dat het gebouw erachter flexibele plattegronden heeft.

Rob Hoekstra

Rol ABT
ABT heeft een haalbaarheidsonderzoek energievoorziening uitgevoerd voor het Forumgebouw. Hieruit kwam een innovatieve en technisch zeer hoogwaardige oplossing, die kon worden afgezet tegen een zeer scherpe investering. Voor de verwarming en koeling van het gebouw wordt gebruik gemaakt van vernieuwbare energie in de vorm van warmte- en koudeopslag (WKO) uit het grondwater.

ABT heeft de opdracht van Wageningen UR gekregen voor de overall-coördinatie van de verschillende disciplines. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor procesmanagement, het verzorgen van de aanbesteding(en). Tijdens de uitvoering was ABT verantwoordelijk voor de directievoering en het toezicht.
Een bijzondere activiteit is bovendien het ondersteunen van Wageningen UR middels het verzorgen van de investerings- en exploitatiebegroting alsmede de liquiditeitsplanning. Op verzoek van Wageningen UR is ABT nauw betrokken bij de projectadministratie en geeft daarin actief advies, ook bij vraagstukken met betrekking tot bouwjuridische zaken.

Prijzen
Het Forumgebouw was in 2008 genomineerd voor de Daylight Award. De Daylight Award is een tweejaarlijkse kwaliteitsprijs voor projecten waarin een optimum is bereikt tussen daglichttoetreding, de toepassing van kunstlicht en het overige gebouwontwerp.

Deel dit bericht