EmergisKloetinge
Project
Nieuw- en verbouw van de kinder- en jeugdkliniek van Emergis
Opdrachtgever
Emergis
Architect
Rothuizen Architecten
Locatie
Kloetinge
Doorlooptijd
Februari 2018 - februari 2019

Het districtskantoor van Rijkswaterstaat (RWS) in Terneuzen – in 2011 nog benoemd tot het duurzaamste kantoor van Nederland – moet wijken voor een nieuwe zeesluis. Het gebouw maakt zelfs nu het afgebroken wordt zijn reputatie waar. Materiaal van het kantoor van Rijkswaterstaat wordt zoveel mogelijk gebruikt voor de nieuw- en verbouw van de kinder- en jeugdkliniek van Emergis in Kloetinge.

Meest duurzame kantoor van Nederland
In 2000 realiseerde Rijkswaterstaat het meest duurzame kantoor van Nederland. Het kon bogen op een helofytenfilter, zonnepanelen, natuurlijke ventilatie, een sedumdak en een warmtepomp. De gevelbekleding en galerijen, trappen en leestafel waren gemaakt van oude meerpalen. De vloeren en liggers waren van hout. De isolatie bestond uit cellulose, gemaakt van oude kranten. En de betonfundering was gemaakt van hergebruikt granulaat. De grond waar het districtskantoor staat, is echter nodig voor uitbreiding van de zeesluis in Terneuzen. Daarom moest het kantoor worden afgebroken. Maar daar heeft de kinder- en jeugdkliniek van Emergis in Kloetinge baat bij.

Kinder- en jeugdkliniek Emergis
Emergis heeft verduurzaming hoog in het vaandel staan. De uitgangspunten van het ontwerp van Rothuizen Architecten voor de nieuwbouw waren dan ook: passief bouwen en het creëren van een inspirerende inspanningsruimte. Daarbij kwamen onderdelen van het RWS-kantoor goed van pas. De hoofddraagconstructie van het RWS-kantoor bestaat uit hout, dat vrij makkelijk te ‘oogsten’ was uit het gebouw. New Horizon Urban Mining is gespecialiseerd in dit ‘oogsten’; materialen uit te slopen gebouwen halen en bekijken of er onderdelen voor hergebruik in aanmerking komen. Onder andere de buitenkozijnen, binnendeuren, gevelbekleding en houten vloerdelen krijgen een tweede – of soms zelfs derde – leven. Het hout voldoet hiermee aan alle voorwaarden; er wordt zelfs garantie afgegeven.

Inspirerende ruimte
ABT heeft de onderdelen hergebruikt om de draagconstructie van de gymzaal/ontmoetingsruimte en de verbindende gangzone te creëren. Het was een ware puzzel om de beschikbare onderdelen te inventariseren (houten kolommen van 200x200 en houten liggers van 4,20m lang) en te beoordelen wat er van het materiaal gemaakt zou kunnen worden. Met als uiteindelijk doel: de gymzaal/inspanningsruimte omturnen tot een inspirerende ruimte met een grote overspanning.

Rol ABT
Voor dit vraagstuk gaf de architect foto’s ter inspiratie om de ontwerpers binnen ABT te prikkelen. Dit wakkerde de geesten aan binnen ABT en Lüning – met hun specifieke kennis en kunde op het gebied van hout. Er kwamen discussies op gang over onder meer reciprocal structures. Uiteindelijk ontstond een zaal van 16 bij 16 meter lang die goed aansloot bij de beschikbare materialen en het gebruik. Door de creatieve aanpak kon de ruimte kolomvrij blijven. Het hout draagt – als hoogwaardige constructie – bij aan de architectonische kwaliteit van de ruimte.

Circulair bouwen
Met dit project is circulair bouwen niet alleen meer iets voor de toekomst; materialen die over enkele decennia hergebruikt kunnen worden. Emergis doet dat gewoon nú al, door eerder gebruikte materialen te verwerken in het nieuwe pand. Het vraagt wat meer creativiteit en ambitie om te werken met bestaand materiaal, maar ABT en Lüning hebben de passie en de kennis daarvoor in eigen huis.

Tijdpad
In vier maanden tijd kwam het voorlopig ontwerp tot stand. Inmiddels is het definitief ontwerp in voorbereiding, waarna in februari 2018 de bouw van start gaat. In februari 2019 kunnen de kinderen het nieuwe pand in gebruik nemen.

Deel dit bericht