Project
DuPont
Opdrachtgever
DuPont
Architect
Ector Hoogstad architecten
Locatie
Leiden

Een integraal project met een moordend tijdframe. Zo is het project DuPont samen te vatten. ABT, opdrachtgever DuPont, architect Ector Hoogstad architecten en aannemer en ontwikkelaar Dura Vermeer hadden een half jaar de tijd om voor het gebouw met laboratoriumfunctie een schetsontwerp uitvoeringsgereed te krijgen. Wat volgde was een intensief samenspel tussen alle betrokken partijen.

Dat de druk bij tijd en wijlen groot was valt niet te ontkennen. Verschillende projectfases vinden heden ten dage al lang niet altijd meer netjes aaneensluitend plaats, maar binnen enkele weken een compleet ontwerp uit de grond stampen, integraal afgestemd op de klantwens en ook nog dwars door de bouwvakvakantie, is toch best bijzonder te noemen. Aan de ene kant in heel hoog tempo een gebouw ontwikkelen, terwijl aan de andere kant behoefte is aan gedetailleerde informatie om de bouwvoorbereiding op tijd te starten. Bij alle partijen was het al snel duidelijk dat het eigenlijk in één keer goed moest zijn. Durf om vooruit te kijken en samenwerking zijn hierbij essentieel.

Rigoureuze keuzes

Hoofdprincipes al in een heel vroeg stadium vastleggen, waar alle partijen, inclusief de klant zich aan houden, hebben het succes van DuPont bepaald. Zo is bijvoorbeeld besloten eerst een typische doorsnede compleet integraal uit te denken en uit te werken. Met het gevolg dat eenieder daarna zo min mogelijk in elkaars vaarwater ging zitten. ABT was daardoor in staat de installatie en constructie zoveel als mogelijk, uit elkaar te trekken.

Zo ligt het normaal gesproken voor de hand om trap- en leidingschachten te gebruiken om het gebouw te stabiliseren. Door de buitengevels dragend te maken, ontstond er maximale vrijheid om de grote hoeveelheid installatie in de schachten kwijt te kunnen. Op deze manier konden constructie en installatie nagenoeg parallel zonder overlap aan elkaar uitgewerkt worden.

Optimaal binnen de tijd

Als naast tijd ook beschikbaarheid een bepalende factor wordt, leidt dat automatisch tot andere voorkeuren en keuzes. Met name het funderingsontwerp moest snel definitief worden. De wens was om trillingvrij te werken en normaal gesproken gebeurt dat met een in de grond gevormde paal. Vanwege de beschikbaarheid is er voor gedrukte heipalen gekozen, een nog relatief jonge funderingstechniek. Ook op het gebied van capaciteit heeft ABT zich flexibel opgesteld door met specialisten van buitenaf het ABT-team aan te vullen. Zo blijkt innoveren ook op het gebied van samenwerken mogelijk, door de traditionele denk- en werkwijze los te laten.

Deel dit bericht