DOMunderUtrecht
DOMunderUtrecht
DOMunderUtrecht
DOMunderUtrecht
DOMunderUtrecht
Project
DOMunder
Opdrachtgever
Stichting Domplein2013
Architect
Stichting Domplein2013
Locatie
Utrecht
Doorlooptijd
2014

In het hart van Utrecht zijn de overblijfselen van 2000 jaar Nederlandse geschiedenis verborgen onder het Domplein. Het nieuwe ondergrondse publiekscentrum biedt de bezoekers de kans de fascinerende Utrechtse historie ondergronds te beleven. Archeologische overblijfselen zijn zichtbaar en zelfs aan te raken. Op 2 juni 2014 opende DOMunder haar deuren.

Liefst tien jaar van studie, onderzoek, planontwikkeling en fondsenwerving gingen aan de bouw vooraf. Voorop stond dat de archeologie behouden moest blijven. Daarnaast moest de overlast en risico’s voor de omgeving beperkt blijven.

Geofysisch grondonderzoek
Om dit bijzondere ondergronds bouwen project realiseerbaar te maken, paste ABT diverse (ontwerp)technieken toe. Als eerste is het werkgebied en de ondergrond minutieus in kaart gebracht met onder andere cameradrones, 3D-laserscans, proefontgravingen, grondradar, boringen en sonderingen. Vervolgens is een damwand geplaatst die, samen met enkele uit 1480 daterende pijlers van de voormalige Domkerk en drie extra funderingspalen, de dakconstructie draagt. Allerlei maatregelen zijn er genomen om ervoor te zorgen dat er niks mis kon gaan. Zoals groutinjecties en permanente beheersing van de vochthuishouding.

3D-model
Alle informatie is vastgelegd in een 3D-model. Knelpunten en oplossingen worden met behulp van BIM en BEM inzichtelijk gemaakt. Bovendien vormen deze de basis voor de inpandige bouwkundige planuitwerking, de installatietechniek en de (her)inrichting van het Domplein.

Moeite waard
In juli 2013 ging de bouw van start. Al het voorbereidende onderzoek bleek de moeite waard: nog geen jaar later beschikt Utrecht, met Schatkamer II, over een bijzondere attractie.

Foto's
Oliver Schuh
Mike Bink
Oliver Schuh
Mike Bink
Oliver Schuh
Deel dit bericht