Dijkversterking Kinderdijk – Schoonhovenseveer
Project
Dijkversterking Kinderdijk – Schoonhovenseveer
Opdrachtgever
Combinatie Dijkversterking Molenwaard
Locatie
Kinderdijk – Schoonhovenseveer
Projectomvang

17,5 km

Doorlooptijd
2013 - 2018

Tijdens de veiligheidstoetsing in 2007 bleek dat de dijk op de zuidelijke oever van de Lek tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS) op een groot gedeelte niet voldeed aan de veiligheidsnormen. Er bestond een veiligheidsrisico bij extreem hoogwater. Van de totale 17,5 km bleek uiteindelijk 10 km te moeten worden versterkt, daarbij ging het om de primaire waterkering. De uitvoeringsperiode heeft 5,5 jaar geduurd. In september 2018 is het project opgeleverd. 

De belangrijkste werkzaamheden betrof het versterken van de binnen- en buitentaluds van de dijk, omdate deze anders bij hoogwater dreigden te bezwijken onder de waterdruk. De dijkversterking op dit traject was een uitdaging vanwege de extreem slappe veenachtige ondergrond en de vele woningen en bedrijven langs de dijk. Hierdoor speelde omgevingsbeïnvloeding een belangrijke rol. Een special binnen dit project was het opvijzelen van twee woningen tot wel 1 meter (na uitvoeren van funderingsherstel), om de dijkversterking mogelijk te maken.

De Combinatie Dijkverbetering Molenwaard (CDVM), bestaande uit de aannemers Mourik Infra en Besix, kreeg de opdracht van het Waterschap Rivierenland. Het volledige projectteam werkte vanuit een vaste standplaats waardoor een integrale projectbenadering met alle disciplines mogelijk was.

Rol ABT

Een omvangrijke dijkversterking doorlopen van tender tot en met oplevering: een unieke ervaring. ABT was verantwoordelijk voor hoogwaardige geotechnische berekeningen, verificatie & validatie van het volledige ontwerpproces, risicomanagement en uitvoeringsbegeleiding. Onze focus lag primair op de interactie tussen constructies en de dijk.

Om de zware langsconstructies tot grote diepte aan te kunnen brengen langs de (monumentale) bebouwing, hebben we de palenwand met vrijstaande grote diameter boorpalen bedacht. Met deze oplossing bespaarden we tot 50% materiaalgebruik ten opzichte van een conventioneel doorgaande langsconstructie. Om de betrouwbaarheid van de oplossing te onderbouwen voerden we een reeks 3D-analyses uit, met soms verrassende uitkomsten. Hierdoor konden we Waterschap Rivierenland verbeteringen aanreiken voor de destijds vigerende ontwerprichtlijn “Langsconstructies in dijken”.

Bij een groot aantal woningen hebben we de interactie tussen tijdsafhankelijke vervorming van de ondergrond en het constructieve gedrag van de paalfundering in de tijd beschouwd. Hierdoor verbeterde de inpasbaarheid van de woningen in het landschap significant. Het alternatief was namelijk een stalen damwand rondom de woningen plaatsen; niemand woont graag in een “badkuip”.

Omdat ontwerpen meer is dan alleen rekenen, hebben we ook de bijbehorende verificatie & validatie van het ontwerp verzorgd. Daarnaast waren we verlengstuk van het ontwerpteam in de uitvoering en hebben we de site-engineering verzorgd.

Foto's
Deel dit bericht