DijkversterkingKinderdijk - Schoonhovenseveer
Project
Dijkversterking
Opdrachtgever
Mourik Groot – Ammers B.V.
Locatie
Kinderdijk- Schoonhovenseveer
Doorlooptijd
Medio 2016

De primaire waterkering langs de Lek tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS) wordt versterkt. ABT tekent voor hoogwaardige geotechnische berekeningen, risicomanagement en monitoring.

De Combinatie Dijkverbetering Molenwaard (CDVM), bestaande uit de aannemers Mourik Groot-Ammers en Besix, kreeg de opdracht van het Waterschap Rivierenland. Voor het maken van de aanbieding en vervolgens het uitwerken van de geotechnische onderdelen schakelde CDVM ABT in. De werkzaamheden worden voorbereid vanuit het voormalige gemeentehuis in Groot-Ammers. Het volledige projectteam heeft daar een vaste standplaats. Dit maakt een integrale projectbenadering door alle disciplines mogelijk.

Verlies horizontale stabiliteit
De totale lengte van het traject Kinderdijk-Schoonhovenseveer is zeventien kilometer. Tien kilometer daarvan moet worden versterkt. Versterking is noodzakelijk, omdat tijdens hoogwater in de rivier de waterdruk in het diepe zand zich onder de dijk door voortplant tot onder de diep gelegen polder. Daardoor neemt de waterdruk ook daar flink toe. De slappe klei- en veenlagen worden daar mogelijk omhoog gedrukt, waardoor de dijk tijdens hoog water haar horizontale stabiliteit verliest. Op plekken waar voldoende ruimte is, wordt nu met binnendijkse grondaanvullingen extra gewicht aangebracht. Is een grondaanvulling niet mogelijk, dan komt er een diepwand in de kruin van de dijk, een palenwand of een damwand in het binnentalud. Met het oog op de duurzaamheid, worden de palenwanden innovatief ontworpen. ABT voert alle noodzakelijke berekeningen uit, van 2D-zettingsberekeningen tot volledige 3D-interactieberekeningen tussen grond en constructies.

Risico’s beheersen
Langs het traject staat een groot aantal panden. De werkzaamheden vinden vlakbij deze panden plaats. Risicomanagement is absoluut noodzakelijk om overlast en schade te voorkomen of te minimaliseren. Al in de ontwerpfase worden risico’s als verzakkingen, trillingen en breuk van funderingspalen onderkend. ABT heeft daar in het monitoringsplan rekening mee gehouden, zodat tijdens de uitvoering op die risico’s tijdig kan worden geanticipeerd. 

Foto's
Mourik Groot-Ammers B.V.
Mourik Groot-Ammers B.V.
Deel dit bericht