Collectiegebouw Boijmans van BeuningenRotterdam
Project
Depot Boijmans van Beuningen
Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen, Stichting de Verre Bergen
Architect
MVRDV
Locatie
Rotterdam
Projectomvang

15.000 mbvo

Doorlooptijd
2014 - 2018

Ontwerp
Het depot Boijmans van Beuningen wordt het depotgebouw voor de eigen collectie van museum Boijmans van Beuningen, stichting de Verre Bergen en een aantal privé kunstverzamelaars. Het gebouw komt in het museumpark in Rotterdam te staan. Een deel van het depot is openbaar toegankelijk. Ook zijn de privédepots enkele dagen per jaar toegankelijk.

Atrium
Binnen in het gebouw bevindt zich een groot atrium waarin de publieke route naar boven loopt. Dit is het hart van het ronde zes verdiepingen tellende gebouw. In het open atrium hangen trappen die de verbinding vormen tussen de verschillende bouwlagen. Vanuit de ontvangstruimte op de begane grond loopt deze zigzagroute dwars door het gebouw omhoog naar het groene publieke dak met een expositieruimte, restaurant en een beeldentuin. Het park, restaurant op het dak en de beeldentuin zijn vrij toegankelijk. Vanaf het dak, dat rondom van een windscherm is voorzien, heeft het publiek een weids uitzicht over Rotterdam.

Visitekaartje
Bij het ontwerp van Depot Boijmans Van Beuningen zijn de vorm van het gebouw en de spiegelende gevel beeldbepalend en het visitekaartje van het museum. De beleving van perfectie van de weerspiegeling wordt beïnvloed door de nauwkeurigheid van de vorm. Door het omschrijven in wiskundige regels – middels rationalisatie – kon de vorm voor fabricage exact worden vastgelegd. Met erkenning van de curve als variabele konden aanpassingen in de vorm in late stadia van het ontwerp eenvoudig worden doorgevoerd, zonder het lopende proces te beïnvloeden. De exacte vorm van de glaspanelen is vastgelegd in BIM-modellen (Revit). Door deze modellen te koppelen aan de parametrische vormmodellen, kon eenvoudig nieuwe documentatie worden gegenereerd en daarmee flexibel worden ingespeeld op vormwijzingen.

Afbeelding: Tekening Boijmans van Beuningen
Ontwerp depot Boijmans van Beuningen

Rol ABT
ABT BEE heeft aangetoond dat de spiegelende gevel (kosten-)technisch haalbaar is. Daarnaast heeft ABT BEE het technisch ontwerp voor de glazen gevel gemaakt en heeft ABT MVRDV bouwtechnisch ondersteund bij de uitwerking van het gebouw.

Door gebruik te maken van optimalisatiemodellen is er een model gemaakt waarmee de optimale technische vorm van de gevel is gevonden.

De gevel bestaat uit 64 segmenten en 26 rijen. Dat betekent dat er 26 unieke sferisch gebogen glazen panelen in het project aanwezig zijn. Een technisch hoogstandje.
Door intensief contact met gevelbouwers, glasleveranciers en glasbuigers is getest of het innovatieve ontwerp ook maakbaar is. Er zijn verschillende glasmonsters gemaakt om tot een paneel met de juiste glas kleur en spiegeling te komen.

De integrale advisering van ABT BEE heeft de verschillende vakgebieden bestaande uit kosten, bouwfysica, constructie, regelgeving, bouwkundige detaillering en maakbaarheid samengebracht in een gecoördineerd gevelontwerp. Het is voor de aannemer mogelijk om in de uitvoeringsfase direct met de modellen van ABT door te werken.
ABT heeft MVRDV ondersteund bij het technisch ontwerp voor de binnenzijde van gebouw, trappen, balustrades, diverse technische vraagstukken en regelgeving. Binnen in het gebouw heeft ABT haar specifieke kennis over brand- en inbraakwerendheid voor musea ingezet. Daarnaast heeft ABT voor MVRDV het bestek en het V&G plan geschreven.

Foto`s
Glas gevel
Ontwerp constructie
Ontwerpberekening
Deel dit bericht