Communicatiezuil A2
Communicatiezuil A2Limburg
Project
Communicatiezuil A2 Limburg
Opdrachtgever
Chemelot Campus Vastgoed bv
Architect
Architectenbureau Broekbakema
Locatie
Geleen
Projectomvang

Mast ca. 30 meter

Doorlooptijd
2010 – 2014

De Limburgse Chemelot Campus is de bakermat van veel technische innovaties. De campus ligt centraal in de provincie, aan de A2 en dicht bij zowel België als Duitsland. Op dit markante punt wil de provincie een communicatiemast bouwen. Twee gigantische LED-schermen geven informatie over actuele evenementen. Bij calamiteiten kan de mast ook gebruikt worden om boodschappen te laten zien. Het hoofddoel van de communicatiemast is om Limburg te positioneren als een internationale regio met een goede balans tussen leefkwaliteit en economische kracht. Dat laatste uit zich door de carrièrekansen in het gebied en de innovatieve, technologische ontwikkelingen op de campussen waarvan Chemelot de vooruitgeschoven post is. Het ontwerp van de mast moest ook deze innovatie uitstralen.

Ontwerp
Architectenbureau Broekbakema ontwierp een getordeerde en getailleerde mast, en ABT werd ingeschakeld om de constructie te berekenen. Om het geometrische ontwerp en de constructieve uitwerking te optimaliseren, zette ABT de methode van het parametrisch ontwerpen in: wiskundige scripts beschrijven de vorm, waarna de computer de optimale constructie berekent.

Parametrisch ontwerpen 
Al snel bleek het ontwerp van de mast vol parameters te zitten die elkaar beïnvloeden, zoals de basisbreedte van de mast, de mate van rotatie, de configuratie van het vakwerk en de onderlinge verhoudingen zoals mate van taillering en hoogte van de taillering. Zo werd bijvoorbeeld de beschikbare ruimte voor de benodigde onderhoudstrap binnenin de mast beïnvloed door de breedte van de mast, maar ook door de mate van taillering, de hoogte van de taille en de configuratie van de mast. De breedte van de mast en de onderlinge verhoudingen hadden vervolgens weer invloed op het dynamische gedrag van de mast. De configuratie van de mast, oftewel het aantal vakken in het vakwerk en het type gebruikte staven, had invloed op de helling van de diagonalen en de knooppunten. En tot slot zat bij deze mast het venijn in de taille; hier bleek vermoeiing maatgevend voor de buis op buis verbindingen te zijn.

Deel dit bericht