Centrum voor LevenswetenschappenGroningen
Centrum voor LevenswetenschappenGroningen
Centrum voor LevenswetenschappenGroningen
Project
Centrum voor Levenswetenschappen
Opdrachtgever
Rijksuniversiteit Groningen
Architect
Rudy Uytenhaak Architectenbureau
Locatie
Campus Rijksuniversiteit Groningen
Projectomvang

36.000 m2 bvo

Doorlooptijd
2004 - 2010

Rudy Uytenhaak architectenbureau gebruikte voor zijn ontwerp de metafoor van de kikker die opstaat. Aan achter- en voorzijde rust het gebouw op poten en daar tussen één grote overspanning. De constructie moest aansluiten op die metafoor; zij moest een ruggengraat verbeelden waarvan de ribben de verschillende verdiepingen zouden dragen.

Uiteindelijke constructie
Dit concept is gaandeweg het ontwerpproces veranderd. De uiteindelijke constructie bestaat uit vier verticale gebouwhoge vakwerkspanten die in de lengterichting van het gebouw lopen en een lengte van ongeveer 130 meter hebben. Zij rusten op dwarsvakwerken, maar aan de uiteinden van het gebouw kragen de hoofdspanten royaal uit. De dwarsvakwerken rusten op trapeziumvormige stalen bokken die hun krachten overdragen op stalen buiskolommen die absoluut niet recht mochten staan. Ze moesten dansen. Met deze zware constructie kon niet alleen het bijzondere ontwerp gerealiseerd worden, maar kon ook aan de zware trillingseisen worden voldaan. Er wordt hier namelijk met zeer gevoelige microscopen gewerkt. In het gebouw zijn de eisen daarom vier keer zo hoog als in ‘normale’ gebouwen.

De constructie heeft net als de installatie binnen een vrij grove, industriële detaillering. Daar staat een fijne detaillering van de rest van het interieur tegenover.

Totstandkoming
Het tot stand komen van het gebouw is niet bepaald soepel gegaan. Niet alleen was het ontwerp van Rudy Uytenhaak ingewikkeld, ook waren allerlei destijds nog nieuwe en tamelijk onbekende duurzame installatietechnieken als warmte- en koudeopslag en betonkernactivering in het project opgenomen. De gebruiker stelde zeer hoge eisen aan bijvoorbeeld het toegestane trillingsniveau in het gebouw. Ook heerste er een schaarste aan staal, omdat het meeste naar China getransporteerd werd.

Rol van ABT
ABT heeft voor dit project met Wassenaar ingenieurs samengewerkt als constructie adviseur. Ook heeft ABT de directievoering en het toezicht ingevuld. Eén van de intensieve begeleidingstrajecten was het gevelconcept van Uytenhaak met de nieuwe glasvezelversterkte polyesterplaten, dat technisch is uitgewerkt om het volledig wind- en waterdicht te krijgen. Ook bij windkracht 10.

Foto's
Rob Hoekstra
Jacomien Boonstra
Jacomien Boonstra
Jacomien Boonstra
Deel dit bericht