Amphia ZiekenhuisBreda
Amphia ZiekenhuisBreda
Amphia ZiekenhuisBreda
Project
Amphia Ziekenhuis
Opdrachtgever
Amphia Ziekenhuis
Architect
Wiegerinck
Locatie
Breda
Projectomvang

79.600 m² bvo

Doorlooptijd
2011 - juni 2019

Het Bredase Amphia Ziekenhuis heeft de sleutel ontvangen van nieuwbouwlocatie Molengracht. ABT adviseerde over de constructie, de fundering en de bouwput, en bewaakte de constructieve bouwkosten.

De heldere opzet kent vier grote bouwblokken die, evenals de entree en het restaurant, aan een centrale passage liggen. Drie blokken bieden ruimte aan poliklinieken en verpleegafdelingen, het vierde blok is bestemd voor het interventiecentrum. In dakopbouwen zijn de technische installaties gesitueerd. Een tunnel onder de passage koppelt de nieuwbouw aan de bestaande bebouwing.

Trillingsarm heisysteem
De gevel is uitgevoerd met dragende gevelelementen. Het aantal basiselementen kon worden beperkt door veel aandacht te besteden aan repetitie. Door de verdiepingsvloeren uit te voeren als een breedplaatvloer met verdikte koppen ontstond er voldoende ruimte voor de installaties. Voor de tunnel is een bouwkuip ontworpen met damwanden en een gelinjectie. Een trillingsarm heisysteem in de nabijheid van het ziekenhuis beperkt de overlast van trillingen en geluid. ABT berekent vanaf welke afstand een geheid systeem geschikt is.

Constructieve bouwkosten
Om de constructieve bouwkosten te bewaken heeft ABT een BIM-model gebouwd en dat gekoppeld aan de bekende NL-SfB-elementenmethode. Dit maakt het mogelijk om realtime de kosten inzichtelijk te krijgen en te beheersen: aanpassingen in het ontwerp vinden direct hun weerslag in het kostenplaatje.

Deel dit bericht