Project
Amaliahof
Opdrachtgever
Stichting Kleurrijk Wonen Deil
Architect
Topos Architecten
Locatie
Leerdam
Projectomvang

5.500 m² bvo

Doorlooptijd
2009 - 2011

Amaliahof is een multifunctionele accommodatie. De begane grond huisvest een basisschool, een kinderopvang en een buitenschoolse opvang. De drie verdiepingen herbergen in totaal dertig huurappartementen. ABT adviseerde over installaties en bouwfysica.

Frisse lucht is belangrijk, zeker in scholen. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft in het 'Programma van eisen Frisse Scholen' de eisen voor een goede luchtkwaliteit vastgelegd. Het scherpe bouwbudget maakte dit tot een uitdaging. ABT bracht met de plaatsing van twee mechanische luchtbehandelingkasten de oplossing. Deze zorgen voor de ventilatie en hebben een hoog rendement van 90% aan warmteterugwinning (HR WTW). Door het ontbreken van naverwarmers in de kasten volstonden twee kleine wandketels voor de verwarmingsketel.

Snel, veilig en watersparend blussen
Boven de school bevinden zich drie verdiepingen met huurappartementen. De loopafstand tot de verst gelegen woningen is zo groot dat de plaatselijke brandweer een droge blusleiding eiste om een eventuele brand effectief te kunnen bestrijden. In overleg is besloten om geen lage-, maar een hogedruk droge blusleiding toe te passen. Het hogedrukblussysteem maakt het mogelijk om een brand veel sneller te blussen dan met een conventioneel lagedrukblussysteem met leidingen van 90 mm. Het systeem is voorzien van een knikkoppeling, waarmee veilig en snel gekoppeld kan worden zonder dat de waterdruk van het systeem af moet. Het hogedruksysteem verbruikt bovendien minder water, zodat de stijgleidingen in het gebouw maar 28 mm in diameter hoeven zijn. Ook de brandweer is positief over de oplossing: de blusslangen die aan de aansluitpunten gekoppeld worden hebben een veel kleinere doorsnede dan bij de conventionele oplossingen. Ze zijn lichter in gewicht.

Foto`s
Peter de Ruig / Topos Architecten
Peter de Ruig / Topos Architecten
Peter de Ruig / Topos Architecten
Deel dit bericht