Albert CuypgarageAmsterdam
Albert CuypgarageAmsterdam
Albert CuypgarageAmsterdam
Albert CuypgarageAmsterdam
Project
Albert Cuypgarage Amsterdam
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam / Max Bögl Nederland B.V.
Architect
Zwarts & Jansma Architecten
Locatie
Amsterdam
Projectomvang

16.000 mbvo

Doorlooptijd
2015 - 2017

Een parkeergarage onder de bestaande watergang pal naast het Museumplein: een uniek project. In opdracht van gemeente Amsterdam bouwt Max Bögl Nederland B.V. een parkeergarage onder de Boerenwetering. Een voorziening voor ruim 600 auto’s en 60 fietsen. Efficiënt gebruik van de beperkte ruimte in de Oude Pijp staat voorop; de komst van de Albert Cuypgarage verlaagt de parkeerdruk én biedt meer ruimte voor groen, voetgangers en fietsers in de buurt. 

Innovatief principe
Nog nooit eerder is er een parkeergarage gebouwd onder een gracht in de hoofdstad. Een indrukwekkend ontwerp vraagt om een indrukwekkende techniek. ABT is door Max Bögl gevraagd om vanuit de specialistische kennis de onderwaterbeton- en keldervloer uit te werken tot een uitvoeringsgereed ontwerp.

Er is een innovatief principe uitgewerkt op basis van een geïntegreerde keldervloer. Hierin werkt staalvezelversterkt onderwaterbeton (SVOWB) in de eindfase samen met de op te storten constructievloer. Dit reduceert de benodigde hoeveelheid beton en ontgraving én dit maakt grote spreiding van de belastingen uit de bovengelegen gracht in de eindfase mogelijk. Hierdoor ontstaat evenwicht tussen de opwaartse waterdruk onder de keldervloer en de neerwaartse belastingen vanuit de kelderconstructie en het water in de gracht. Het resultaat: een beperkte belasting op palen, wat het gebruik van slanke ankerpalen mogelijk maakt die zowel op trek als op druk optimaal worden benut. 

3D-model wapeningskorven
Vanwege het regelmatige bouwstramien zit er veel repetitie in de bouwwijze. De 47 wapeningskorven onder de middenkolommen zijn, op twee uitzonderingen na, volledig identiek. De wapeningskorven zijn in 3D gemodelleerd met Revit. Het traject van ontwerp, via afstemming met duikers tot aan de bestelling kan hierdoor in één vloeiende procesgang worden doorlopen.

Samenwerking voorop
In januari 2016 is de bouw van de parkeergarage gestart. Hierbij wordt, onder aansturing van Max Bögl Nederland B.V., nauw samengewerkt met hoofdconstructeur Van Rossum, geotechnisch adviseur CRUX b.v., duikbedrijf DCN Diving en onderaannemers Volker Staal Funderingen, Van Werven Infra en Beens Groep. ABT is tot in de uitvoering betrokken in de vorm van controles van werkplannen en inspecties ter plaatse. Verwacht wordt dat eind 2017 de eerste auto’s en fietsen onder de gracht geparkeerd kunnen worden. Meer weten over dit project? Lees dan het artikel in Civiele Techniek! Of lees hier meer over de prijs (European Standard Parking Award, Gold Award) die dit project onlangs won!

 

Foto`s
Max Bögl en Zwarts & Jansma Architecten
Doorsnede
ABT
Wapeningskorf
Deel dit bericht