Admiraal de Ruyter ZiekenhuisGoes en Vlissingen
Admiraal de Ruyter ZiekenhuisGoes en Vlissingen
Project
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Opdrachtgever
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Architect
CEANconsulting
Locatie
Goes en Vlissingen
Projectomvang

Goes: 35.800 m2 bvo
Vlissingen: 30.500 mbvo

Doorlooptijd
Maart 2014 - Januari 2015

De bestaande gebouwen van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) op de locatie Vlissingen, zijn gebouwd tussen circa 1930 en heden en beslaan ongeveer 30.500 m2 bvo. De afgelopen jaren heeft het ADRZ onderzoek laten doen naar zowel de mogelijkheid voor vernieuwbouw op locatie Vlissingen, als voor vervangende nieuwbouw. Daarnaast heeft het ADRZ een nieuw locatieprofiel voor Goes vastgesteld in het begin van 2015. De bijgestelde profielen voor zowel Goes en Vlissingen, voortgekomen uit onderzoek, zijn dan ook de directe aanleiding voor het project. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de capaciteitsbehoefte voor de gebouw-gebonden voorzieningen in het ADRZ zoals bedden, OK’s en poliklinieken kleiner is dan de omvang die voorheen was beoogd. Het ADRZ wil daarom opnieuw onderzoeken of verbouw van de huidige gebouwencomplex in Vlissingen hiervoor een passende oplossing zou kunnen zijn. Hand in hand met CEANconsulting en Rebel Group heeft ABT een ‘Quickscan Renovatiepotentieel Gebouwencomplex Vlissingen’ opgesteld. 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

Quickscan
ABT heeft een Quickscan van het gebouw in Vlissingen uitgevoerd waarbij een beoordeling is gegeven van de technische staat van het huidige gebouw. Met behulp van de Quickscan kan inzicht geboden worden in de mogelijkheden om het gebouw tot 2040 te blijven gebruiken. In de rapportage van de Quickscan zijn de bevindingen op de volgende onderdelen opgenomen:

  • Algemene indruk (inclusief inschatting vervangingswaarde);
  • Installatietechnisch;
  • Bouwkundig;
  • Brandveiligheid;
  • Constructief.

Rol ABT
Voor het ADRZ te Goes bestond de rol van ABT uit een aantal onderdelen. In het traject van de herontwikkeling van het Operatiekamer Complex heeft ABT input geleverd voor het Technisch Programma van Eisen. Daarnaast heeft ABT een actieve bijdrage geleverd in de dialooggesprekken met aanbieders, het beantwoorden van vragen van de aanbieders en het beoordelen van de inschrijvingen van de verschillende partijen. Verder heeft ABT een adviserende en coördinerende rol ingevuld bij het vaststellen van de omvang van de behoefte aan noodstroomvoorzieningen en de planvorming voor de invulling van de behoefte.

Voor de geplande verbouwingen van o.a. de Spoedeisende hulp, Oncologieafdeling en geboortecentrum heeft ABT geadviseerd op het gebied van installaties, brandveiligheid, akoestiek, bouwfysica, constructie en kostencalculatie. Tenslotte heeft ABT voor locatie ADRZ Vlissingen een Quickscan uitgevoerd (zie hierboven).

Foto`s
Deel dit bericht