Privacy- en cookiebeleid

De privacy van bezoekers van de website van ABT bv respecteren wij en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door u aan ons wordt verschaft vertrouwelijk behandeld wordt. De wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) stelt.

Gegevensverwerking en hun doeleinden

Wij verkrijgen in de meeste gevallen de persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld bij het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst en wanneer u een contactformulier op de website invult, bij ons solliciteert of via e-mail contact met ons opneemt. De gegevens die u ons toestuurt, worden gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek of vraag. Daarnaast kunnen wij in het kader van een opdracht die wij uitvoeren uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen bijvoorbeeld van derden, via (openbare) registers of uit openbare bronnen en websites. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houden wij die termijn aan.

Bezoekgegevens op de website

De algemene bezoekgegevens van onze website worden bijgehouden. In dit kader kan het zijn dat bepaalde gegevens worden geregistreerd en voor statische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website worden gebruikt. Het kan gaan om de volgende gegevens: het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt, de tijdstippen van de bezoeken aan de website en de gegevens die door de browser van u als bezoeker worden meegestuurd. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het optimaliseren van onze website. De gegevens die wij van u ontvangen, proberen wij zo anoniem mogelijk te maken. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Nieuwsbrief

Aan geïnteresseerden bieden wij een nieuwsbrief aan waarin wij hen informeren over onze werkzaamheden en aanverwante zaken. Wanneer u expliciet toestemming geeft, wordt u toegevoegd aan de mailinglist. Onderaan elke digitale nieuwsbrief treft u een link aan om zich af te kunnen melden. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens ABT bv, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Sollicitaties en recruitment

Om uw sollicitatie of uw inschrijving voor een van onze recruitmentactiviteiten te kunnen behandelen, vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via e-mail, het sollicitatieformulier op www.abt.eu/werkenbij ABT en in (telefoon) gesprekken, behandelen wij volgens de AVG wetgeving. 

In ons carrière centrum slaan we de volgende gegevens op in uw profiel: naw, e-mailadres, telefoonnummer, cv. Het profiel wordt gebruikt om gelijkwaardige content aan te kunnen bieden. Het is altijd mogelijk de gegevens van uw account en de instellingen daarvan in te zien, aan te passen of te verwijderen. Een inactief account wordt inclusief alle data na 1 jaar verwijderd. Voordat we tot verwijdering overgaan zullen we u tot 3 maal informeren. 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw desbetreffende apparatuur wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. U dient expliciet toestemming te geven voor het gebruik van tracking cookies. Wanneer u deze cookies niet accepteert, kunt u gebruik blijven maken van onze website maar mogelijk wel met verminderde werking.

Voor meer informatie over cookies die via onze website worden geplaatst, verwijzen we u naar ons cookieoverzicht.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om de effectiviteit te meten van onze Adwords-advertenties bij Google. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google raadplegen, net als het privacy beleid van Google Analytics. Wij hebben geen invloed op hun privacy beleid.

Sociale netwerken

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die afkomstig zijn van de desbetreffende sociale netwerken. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de sociale netwerken verwijzen wij u naar de privacyverklaring van het desbetreffende sociale netwerk.

Inzage, beveiliging en correctie van persoonsgegevens

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u schriftelijk verzoeken om uw persoonlijke gegevens in te zien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij vragen om een adequate identificatie. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient een kopie van het cookie in kwestie mee te worden gezonden. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

ABT is NEN-ISO 9001 en NEN-ISO 14001 gecertificeerd en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Op onze website zullen de wijzigingen worden gepubliceerd en is het meest actuele privacy statement van ABT bv te vinden.

Deel dit bericht