transport schiphol_BREEAM_constructieve advisering_ABT Speerpunt
Standing Garden_Arnhem_ABT_NEXIT architecten_Bloemstraat_constructie
Windpark Coevorden_windmolens_ABT

CO2-prestatieladder

De missie van ABT is: “het leveren van een creatieve en innovatieve bijdrage aan de kwaliteit en duurzaamheid van de gebouwde omgeving met respect voor de menselijke en natuurlijke normen en waarden.”
 
Deze missie vormt niet alleen de basis voor onze duurzame bedrijfsvoering, maar ook voor ons advieswerk, waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. ABT wil een partner in duurzaamheid zijn!
 
Het milieubeleid is gestoeld op duurzaamheid en richt zich op:

  • beperking van het energieverbruik in onze huisvesting
  • gebruik van duurzame energie
  • beperking van het papiergebruik
  • beperking van de zakelijke mobiliteit
  • gescheiden afvalstromen en milieuvriendelijke verwerking
  • beperking watergebruik
  • stimuleren van duurzaam bouwen in onze adviesdiensten.

CO2-bewust certificaat

CO2 bewust certificaat

2017

3.B.1 Het bedrijf heeft een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie van het bedrijf en de projecten opgesteld, uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgelegde tijdstermijn en heeft een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen in de projecten.

4.B.2. Het bedrijf rapporteert ten minste halfjaarlijks (intern én extern) de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor het bedrijf en de projecten waarop CO₂ -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

5.B.1. Het bedrijf heeft voor scope 3, op basis van de analyses uit 5.A.2, een strategie en CO₂-reductiedoelstellingen geformuleerd. Er is een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen. Doelstellingen zijn uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgelegde termijn.

3.C.1 Het bedrijf communiceert structureel intern én extern over de CO₂ -footprint (scope 1 & 2 emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) van het bedrijf en de maatregelen in projecten waarop CO₂ -gerelateerd gunning voordeel verkregen is.  De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het bedrijf en de hierboven genoemde maatregelen, mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidig energiegebruik en trends binnen het bedrijf en de projecten.

3.D.1. Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO₂-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.

2017
Samenvatting 1e helft 2017

2016

Samenvatting 1e helft 2016
Samenvatting 2e helft 2016

2015

Samenvatting 1e helft 2015

Samenvatting 2015

2014

Samenvatting 1e helft 2014

Samenvatting 2014

Deel dit bericht