Integrale projectaanpak

De wereld om ons heen verandert in snel tempo en dat geldt ook voor de bouwwereld. Vraagstukken worden complexer waardoor meer specialismen nodig zijn. Het overzicht behouden is essentieel. De afweging van risico’s en hoe deze beheerst kunnen worden krijgt een steeds belangrijkere rol. Door integraal te werken wordt het overzicht behouden, waarbij er beter inzicht is in risico’s en beheersbaarheid.

ABT heeft alle benodigde kennisgebieden in huis om de totale advisering van het ontwerp van een gebouw te verzorgen. Doordat ABT op ieder kennisgebied een specialist in huis heeft kan voor elke fase de gehele technische advisering verzorgd worden.

Het grote voordeel hiervan is dat u, als klant, maar met één partij samenwerkt. Er zijn geen blinde vlekken meer waardoor ABT de afstemmingsrisico’s overneemt. Er is namelijk maar één partij waarmee u samenwerkt en dat maakt de communicatie overzichtelijk! Daarbij zet ABT bij integrale projecten altijd een ontwerpleider in. De ontwerpleider is de spin in het web en is gedurende het gehele project uw aanspreekpunt.

Bij integrale projecten wordt bij voorkeur gezamenlijk op één locatie gewerkt. Hierbij kan bijvoorbeeld ook u, de architect of de aannemer aanschuiven. Hierdoor wordt er actief met elkaar samengewerkt. De ontwerpleider speelt hierin een belangrijke rol en zorgt ervoor dat er samen, in teamverband, gezocht wordt naar optimale werkwijzen om doelen te behalen. Daarmee wordt maximale integratie gerealiseerd. Specialisten werken niet op een eigen eilandje, met hun eigen specifieke technische problemen, maar er wordt gezocht naar integrale oplossingen. Hierdoor worden de beste keuzes gemaakt vanuit het ontwerp in plaats vanuit de desbetreffende discipline. Daarnaast wordt verder kijken dan de eigen disciplines gestimuleerd, waardoor ook raakvlakken meegenomen worden. Dit zorgt ervoor dat ook afstemmingsrisico’s voor de opdrachtgever worden weggenomen en in latere fases minder technische aanpassingen nodig zijn en dus kosten bespaard worden.

ABT is al bij diverse succesvolle integrale projecten betrokken geweest waarbij de totale technische advisering is verzorgt. Denk aan de projecten als Earth Simulation Laboratorium , CineMec NijmegenUtrecht en Ede of Groninger ForumBIM is bij de laatste twee projecten intensief gebruikt, waardoor er ook letterlijk is samengewerkt in één BIM-model.

Deel dit bericht