Infrastructuur

ABT werkt aan zowel kleine als grote infrastructurele werken. Dit doen we voor aannemers in design & construct contracten, maar ook voor lokale en nationale overheden. De wereld om ons heen verandert continu. Of het nu gaat om techniek, contracten of economie, het heeft uiteindelijk allemaal invloed op onze projecten. De verschuiving van traditionele contracten naar D&C-achtige oplossingen lijkt een doorzettende trend. De grootste verschuiving die hiermee gepaard gaat, is toch wel het toenemen van (de veranderende) risico’s voor de aannemende partijen. De afgelopen 15 jaren zijn daar ook infrastructurele constructies bij gekomen. Naast de ontwerpkennis, het ontwerpen van constructies zijn ook samenhangende activiteiten als Systems Engineering, Risicomanagement, RAMS en Life Cycle benaderingen ontwikkeld en hieraan toegevoegd.

Optimaliseren door anders denken
Het optimaliseren van constructies kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. De invalshoeken die wij bij ABT beschouwen zijn regelgeving, slim materiaalgebruik, hoogwaardig rekenen en integratie van ontwerpdisciplines.

Normen en regelgeving
ABT’ers zijn op diverse fronten betrokken bij de ontwikkeling en het opstellen van normen en richtlijnen. Deze kennis kunnen we inzetten in de projecten waaraan we werken. Door eisen, normen en regelgeving goed te analyseren zoeken we naar een economisch zo voordelig mogelijk ontwerp. Dit doen we door te zoeken naar de beschikbare ruimte in de contracten en regelgeving in plaats van de beperkingen die het ons oplegt. Samen met de uitvoeringsorganisatie van de aannemer in combinatie met onze ontwerpkennis en een dosis creativiteit bereiken we een optimaal ontwerp. Deze kennis inzetten in de tenderfase maakt het winnende ontwerp. Immers, hier worden de belangrijkste keuzes voor een project gemaakt en wellicht circa 90% van de kosten vastgelegd.

Materiaalgebruik
Slim materiaalgebruik wordt vaak direct gerelateerd aan hoeveelheden materiaal wat een invalshoek is. Daarnaast doen we bij ABT ook onderzoek naar het gebruik van nieuwe materialen of speciale technieken in bestaande materialen. Als voorbeeld het gebruik van composiet in constructies als vervanger voor het traditionelere materialen. Of het gebruik van staalvezelbeton in onze ontwerpen en berekeningen. ABT heeft hier de afgelopen jaren veel onderzoek naar uitgevoerd, zowel in het uitvoeren van betonconstructies met staalvezelbeton als het opstellen van geschikte rekenregels voor de toepassing van dit materiaal.

Hoogwaardig rekenen
Ook zijn er grote winsten te behalen in materiaalbesparingen en risicobeperking door hoogwaardiger te rekenen. Op basis van niet lineaire eindige elementen berekeningen is het mogelijk de krachtswerking van de constructie veel beter in kaart te brengen en risico’s exacter te benaderen dan met een standaard normcontrole op unity check.

Ontwerpdisciplines
Tot slot kenmerkt ABT zich door de integratie van de ontwerpdisciplines geotechniek en constructies. Ontkoppelen van deze disciplines levert in de regel twee ontwerpen op die niet zijn geoptimaliseerd dan wel afgestemd. Bij ABT zijn deze diensten in elkaar verweven waardoor de geotechnisch specialist samen met de constructeur zorgdraagt dat een slimme onderbouw bij kan dragen aan een optimale bovenbouw of andersom.

 

 

 

 

 

Deel dit bericht