Bouwfysica

Overheid, eigenaren en gebruikers stellen steeds hogere eisen aan gebouwen. Een gebouw moet comfortabel zijn, gezond en veilig. ABT adviseert en ondersteunt architecten, gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces bij het zo efficiënt mogelijk voldoen aan deze bouwfysische eisen. ABT onderscheidt daarin vier adviesgebieden: comfort, energiezuinigheid, brandveiligheid en bruikbaarheid.

Comfort
- daglichttoetreding en bezonning
- behaaglijkheid (verwarming, koeling en ventilatie)
- koudebruggen
- geluid (interieur, exterieur)
 
Te hoge of juist te lage temperaturen, tocht, vervuilde lucht en lekkages. Maar ook te veel direct zonlicht, te weinig daglicht, schimmel en geluidsoverlast: het zijn allemaal zaken die op zichzelf misschien onschuldig lijken, maar die wel degelijk de gezondheid van de mens negatief beïnvloeden. En het zijn allemaal zaken die te voorkomen zijn.

Energiezuinigheid
-
energieprestatiecoëfficiënt
- thermische isolatie
- luchtdichtheid

Zuinig omgaan met grondstoffen en energie is een speerpunt van de Nederlandse overheid. De energiezuinigheid van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de luchtdichtheid en de thermische isolatie van gevels en daken. Het werkelijke energiegebruik van een gebouw mag nooit groter zijn dan het toelaatbare energiegebruik (EPC). Berekeningen vooraf voorkomen verrassingen achteraf.

Brandveiligheid
brand- en rookcompartimentering
- vluchtroutes
- brandveiligheidsvoorzieningen
- materiaalgebruik

Op het grensvlak van bruikbaarheid en veiligheid stelt de overheid – terecht – strenge eisen, zoals aan de overbrugging van hoogteverschillen, afmetingen van trappen en vloerafscheidingen. Ook de eisen ten aanzien van brandveiligheid hebben grote gevolgen, onder meer voor toe te passen materialen, de indeling in brand- en rookcompartimenten en de mogelijkheid tot vluchten. Ook hier geldt: tijdig toetsen voorkomt problemen later.

Bruikbaarheid
-
toekenning gebruiksfuncties en bezettingsgraadklassen
- indeling verblijfsgebieden en verblijfsruimten
- integrale toegankelijkheid

Ruimten moeten voldoen aan voorschriften ten aanzien van afmeting en indeling. Ook zijn er regels voor de indeling naar verblijfsgebieden, verblijfsruimten en gemeenschappelijke ruimten en ten aanzien van de rolstoeltoegankelijkheid van gebouwen. Deze regels en voorschriften spelen eigenlijk al vanaf de eerste schets een cruciale rol in het ontwerpproces.
 

Deel dit bericht