Windenergie

Een kilowattuur van een on-shore windturbine is even duur als die van een kolencentrale. Wind heeft hiermee een volwaardige positie gekregen in de energiemarkt, die nog steeds wordt gedomineerd door fossiele energiebronnen als kolen, gas en olie. Wereldwijd liggen tal van bouwplannen klaar voor grootschalige windturbineparken. De verduurzaming van de energiemarkt en daarmee de samenleving komt zo stapsgewijs dichterbij.

De fundering van een op land te bouwen windturbine is het meest risicovolle onderdeel van het hele bouwproject. Waar de bovenbouw - toren, wieken en turbine –als een soort bouwpakket uit de fabriek komt, is de fundering op iedere landlocatie maatwerk. Deze is immers afhankelijk van de bodemgesteldheid, hard of zacht, en de beschikbare ruimte. Op basis van onze bodemkennis en expertise op het gebied van betonnen constructies kunnen wij een slanke fundering ontwerpen waarin tot 35 procent minder beton en 70 procent minder wapening zit dan gebruikelijk. Hiermee leveren we als ABT niet alleen een bijdrage aan de verdere verduurzaming van windenergieprojecten; beton en staal zijn energie-intensieve grondstoffen en zorgen voor veel CO2-uitstoot. De kostenbesparing die wordt gerealiseerd maakt de bouw van de windturbines ook financieel interessanter.

 

Afbeelding: Windenergie_speerpunt_ABT_3D wapening detail
3D-model fundatie

Projecten
ABT was als civieltechnisch- en funderingsexpert betrokken bij de bouw van het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde waar opdrachtgever Nuon/Vattenfall in het totaal 36 windturbines heeft gebouwd. Bij de bouw in Zuid-Afrika van 37 windturbines voor het windpark Hopefield in samenwerking met Gibb maakte het ABT-ontwerp van de fundering een besparing mogelijk van zo’n 30 procent op beton en wapening. Het filmpje hieronder visualiseert de fundering van windturbines.

Meer weten?
Wilt u meer weten over windenergie? Download dan onderstaand de flyer of bekijk het filmpje!

Downloads

 

 

Associaties
ABT is aangesloten bij onderstaande associaties:

 

Afbeelding: Logos windenergie
Deel dit bericht