Veiligheid

Regelgeving op het gebied van veiligheid, zoals brandpreventie, is de laatste jaren steeds complexer geworden. Tegelijkertijd legt de zich terugtrekkende overheid steeds meer risico’s neer bij de samenleving. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat de maatschappelijke behoefte aan veiligheidsgaranties en risicobeheersing in de bebouwde omgeving steeds groter wordt.

Onze kennis van regelgeving en constructies stelt ons in staat om risicoanalyses te maken van de constructie. Daarnaast kunnen wij in de realisatiefase de veiligheidsrisico’s meten, monitoren en desgewenst managen. Op dit gebied staat ABT onder meer consortia bij die op basis van een Design, Build, Finance, Maintain (DBFM) contract werken. Zij hebben behoefte aan een extra risicocheck met betrekking tot de brandveiligheid van de constructie of het gebouwontwerp. Daarnaast doet ABT voor zijn opdrachtgevers onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van gebouwen. 

Risicoscan
Om er zeker van te zijn dat de veiligheid van een gebouw gewaarborgd kan worden, voert ABT ook volledige risicoscans uit waarin alle aspecten op het gebied van veiligheid uitgebreid getoetst worden. ABT heeft de risicoscan in modules samengesteld. Samen met u wordt een keuze gemaakt in de omvang van de opname. Afhankelijk van de uitkomsten van de scan worden eventuele vervolgstappen bepaald, zoals het ontwerp van de herstel- of beheersmaatregelen. Ook bij het opstellen van contractstukken, aanbestedings- en gunningsdocumenten en van uitvoeringsbegeleiding tot en met de oplevering kan ABT u van dienst zijn! 

Deel dit bericht