veiligheid speerpunt ABT_advies
Omnizorg Apeldoorn_speerpunt ABT veiligheid
veiligheid speerpunt ABT_

Veiligheid

Regelgeving op het gebied van veiligheid, zoals brandpreventie, is de laatste jaren steeds complexer geworden. Tegelijkertijd legt de zich terugtrekkende overheid steeds meer risico’s neer bij de samenleving. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat de maatschappelijke behoefte aan veiligheidsgaranties en risicobeheersing in de bebouwde omgeving steeds groter wordt.

Onze kennis van regelgeving en constructies stelt ons in staat om risicoanalyses te maken van de constructie. Daarnaast kunnen wij in de realisatiefase de veiligheidsrisico’s meten, monitoren en desgewenst managen. Op dit gebied staat ABT onder meer consortia bij die op basis van een Design, Build, Finance, Maintain (DBFM) contract werken. Zij hebben behoefte aan een extra risicocheck met betrekking tot de brandveiligheid van de constructie of het gebouwontwerp. Daarnaast doet ABT voor zijn opdrachtgevers onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van gebouwen.

Seismisch advies
De omvang van de gevolgen van de aardgaswinning is groter en reikt verder dan lange tijd werd aangenomen. De aardbevingen hebben invloed op de constructieve, bouwkundige, geotechnische en installatietechnische aspecten van de gebouwde omgeving. ABT en Wassenaar Ingenieurs zijn beide betrokken bij projecten die vragen om seismisch advies en engineering. Door de krachten te bundelen in ABT|Wassenaar Seismisch Advies BV kunnen wij onze opdrachtgevers beter advies geven op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen. Dit doen we voor opdrachtgevers die hun nieuwe gebouw seismisch bestendig willen maken. Daarnaast heeft ABT|Wassenaar Seismisch Advies BV een methodiek ontwikkeld voor het toetsen van bestaande gebouwen. De toets geeft niet alleen inzicht in de seismische bestendigheid van hun gebouw, maar biedt ook mogelijke oplossingsrichtingen ter verbetering van het gebouw. Deze seismische scan is gebaseerd op de Amerikaanse ASCE. Omdat seismische advisering tot voor kort geen onderdeel was van de Nederlandse bouwpraktijk is ABT|Wassenaar Seismisch Advies BV een samenwerkingsverband aangegaan met het Australische en Nieuw Zeelandse Ingenieursbureau Aurecon.

Link: 1233
OV-terminal Arnhem

Projecten
Projecten in het kader van veiligheid zijn divers van aard en kenmerken zich door de specifieke kennis die hiervoor nodig is. Enkele voorbeelden zijn:

  • De ingenieurs van ABT|Wassenaar Seismisch Advies BV hebben bij meerdere projecten opdrachtgevers geadviseerd met betrekking tot aardbevingsbestendig bouwen. Onze ingenieurs hebben zich hiertoe uitvoerig verdiept in de aardbevingsproblematiek. Voor meer informatie kunt u terecht bij Margriet Krüse.
  • In samenwerking met Jazo, met subsidiesteun van het Platform voor Creatieve Technologie Midden Gelderland, heeft ABT een tool ontwikkeld. Met behulp van de tool is bepaald hoe de luchtdruk die bij een mogelijke explosie vrijkomt kan ontsnappen via luiken of andere openingen in het gebouw. Inmiddels hebben Jazo en ABT diverse explosie-gerelateerde projecten uitgevoerd. Zoals een aantal melkpoederfabrieken. Gert-Jan Rozemeijer heeft deze projecten begeleid.
  • Bij de bouw van Centraal Station in Arnhem heeft ABT voor het betrokken consortium de veiligheidsrisico’s nagerekend.

Interview over aardbevingsbestendigheid Groninger Forum in Groningen

Deel dit bericht