Urban Engineering
Bij ABT vinden we het belangrijk om gebouwen in hun natuurlijke en stedelijke context steeds opnieuw te bekijken. Gebouwen zijn geen geïsoleerde eilanden in een stedelijke omgeving, maar interactieve elementen van een complex systeem.
 
Nu meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont, is er een groeiende behoefte aan slimmere, gezondere en duurzamere stedelijke gebieden. Omgevingen die mensgericht, toegankelijk en toekomstbestendig zijn. De traditionele monodisciplinaire aanpak is niet langer haalbaar. In plaats daarvan passen we bij ABT onze holistische en geïntegreerde benadering van wijken en steden toe, waarbij we rekening houden met een breed scala aan disciplines.
 
Ontwerpbenadering
 
ABT ontwerpt gebouwen in hun klimaatcontext, met maximaal gebruik van natuurlijke bronnen (zon, wind, water) en minimaal gebruik van technologie. We stellen elke mogelijke interactie tussen verschillende gebouwen in het stedelijk weefsel vast in termen van energie, data en materiaalstromen. We houden rekening met de openbare ruimte tussen de gebouwen en ontwerpen ze met het oog op maximaal comfort, om zo de gezondheid, de sociale interactie en de lokale economie te stimuleren.
Afbeelding: Afbeelding Urban Engineering_NL

Lokale oplossingen voor wereldwijde problemen

Mondiale kwesties zoals de klimaatcrisis en de energietransitie zijn moeilijk op nationaal niveau aan te pakken. Op stedelijke schaal kunnen we echter verschillende doelen bereiken. We kunnen gemeentes, stedenbouwkundigen en ontwikkelaars ondersteunen om steden en wijken veerkrachtiger en gezonder te maken, en hen helpen om mondiale problemen op lokale schaal op te lossen.
 

Afbeelding: GIF Urban Engineering
Thema's
 
We overbruggen de kloof tussen verschillende disciplines en vinden geïntegreerde oplossingen voor stedelijke uitdagingen.
 
 • Stedelijke energie en smart grids
  Een goed ontwerp van slimme energienetwerken en duurzame energiesystemen versterken de energietransitie, verminderen de kosten en verhogen de maatschappelijke waarde. Het is essentieel in tijden van gedistribueerde energiebronnen ( DER ), elektrificatie en verdichting van stedelijke gebieden.
   
 • Nature based solutions
  We werken met blauwe en groene infrastructuren om de veerkracht van steden en de kwaliteit van de openbare ruimte en de biodiversiteit te vergroten.
   
 • Stedenbouwfysica
  Comfortabele en gezonde buitenruimtes zijn van het grootste belang voor het creëren van succesvolle steden. Een duidelijke, op engineering gebaseerde visie is nodig om deze aspecten in het ontwerp van een wijk te waarborgen.
   
 • Smart buildings
  De bouwstenen van slimme steden zijn slimme gebouwen. Wij ontwerpen gebouwen die slim kunnen omgaan met hun omgeving en hun gebruikers. Maar ook gebouwen waarvan de functionaliteit in de loop van de tijd geoptimaliseerd kan blijven worden.
   
 • Data
  We maken slim gebruik van data en artificial intelligence om de kwaliteit van onze leefruimtes te verbeteren.
   
 • Gezondheid en comfort in gebouwen
  Om een duurzame gebouwde omgeving te bereiken is het essentieel om gebouwen te ontwerpen die een lager energieverbruik mogelijk maken en tegelijkertijd maximaal comfort bieden aan hun gebruikers. Het gebouw, de gebruikers en de natuur beschouwen we als een samenhangend geheel.
   
 • Circulariteit 
  De overgang van een lineaire naar een circulaire economie is in volle gang. De stedelijke omgeving biedt veel mogelijkheden om de materiaalstromen tussen verschillende voorzieningen te optimaliseren en afvalstromen en vraag naar middelen met elkaar te verbinden. Op gebouwniveau omarmen we kansen voor circulair materiaalgebruik.
   
 • Veiligheid en zekerheid
  Openbare ruimten die veilig zijn stimuleren de sociale interactie en de lokale economie.
   
 • Mobiliteitsstrategieën
  Wij vinden dat steden aan mensen moeten toebehoren en niet aan auto's. We onderzoeken nieuwe mobiliteitsstrategieën voor een optimaal gebruik van de openbare ruimte.
   
 • Mensen centraal
  Mensen maken de stad. Hoe digitaler en individualistischer de wereld wordt, hoe groter de behoefte aan sociale cohesie, netwerken en samenwerking. We ontwerpen gebouwen en wijken die de behoeften van mensen op de eerste plaats houden.
Deel dit bericht